Karsikon koulun pihan suunnittelu

Suunnittelemme ammattaitaidolla niin isot kuin pienetkin kohteet. Haluamme keventää asiakkaidemme mieltä ja olla heille ympäristösuunnittelun luottokumppani.

Yksityispihoilla pihasuunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan toiveet ja tarpeet, minkä lisäksi huomioon otetaan tontin olosuhteet. Suunnittelussa pyritään toimivaan, kestävään ja asiakkaan tarpeet täyttävään lopputulokseen. Tähän päästään käyttämällä kestäviä kasveja ja materiaaleja sekä keskustelemalla asiakkaan kanssa pihasuunnitelmaluonnoksesta ennen valmiin suunnitelman työstämistä.

”Suunnittelija kuunteli toiveitamme ja ehdotti hyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Suunnitelmasta tuli onnistunut. Voimme suositella!”

L & S

Pihasuunnitelmapaketin sisältö:

 • käynti suunnittelukohteessa
 • tietokoneella tehty luonnospiirros
 • tietokoneella tehty suunnitelmapiirros (yleensä mittakaavassa 1:100)
 • toimintojen sijoittelu (mm. kulkuväylät, autopaikat, mattojen tuuletus, pyykinkuivaus)
 • kulkuväylien pinnoitteiden valinta
 • istutettava kasvillisuus, kasvilajien määrittely
 • valaisinten paikkojen määrittely ja valaisinmallien valinta
 • muiden rakenteiden sijoittelu (esim. grillikatos, pergola, leikkimökki)
 • määräluettelo pihan rakentamiseen tarvittavista pinnoitteista, kasveista ja muista rakenteista
 • kohdekohtainen työselostus
 • 3d-havainnekuva
 • tulostus- ja kopiointikulut

Suunnitelmapakettiin voidaan lisätä: 

 • detalji- ja rakennepiirustuksia
 • arvio pihan rakentamiskustannuksista
 • pihan hoito-ohjeet

Pihasuunnitelmapaketin sisältöä voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan. Paketin hintaan vaikuttavat sisällön lisäksi tontin koko ja korkeuserot. Pyydä tarjous!

Pihasuunnitelma voidaan tehdä myös luonnostasoisena. Luonnostasoisessa suunnitelmassa määritellään pihan toimintojen, rakenteiden ja kulkuväylien sijoittelu sekä istutettava kasvillisuus yleisesti puu, pensas, perenna -tasolla. Luonnossuunnitelma ei sisällä määräluetteloa pinnoitteiden, kasvillisuuden ja rakenteiden osalta eikä työselostusta.

Ota yhteyttä