Tarkastuksia on kolmenlaisia:

  • Vuositarkastukset tulee tehdä jokaiselle leikkipaikalle vuosittain
  • Toiminnallisia tarkastuksia tehdään leikkipaikan käyttöasteesta riippuen jopa kuukauden välein
  • Käyttöönottotarkastus tulee tehdä ennen uuden leikkipaikan käyttöönottoa

Tarkastuksissa huomioidaan välineiden kunnon lisäksi turvallisuusriskit. Tarkastuksista laaditaan raportti, johon on luetteloitu kaikki leikki- tai liikunta-alueen välineet sekä arvioitu niiden kunto. Välineiden lisäksi huomioidaan myös turva-alueet ja turva-alustojen materiaalit. Mahdolliset korjausehdotukset sisältyvät raporttiin. Tarkastukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti, pyydä tarjous! 

Ota yhteyttä