Vihertöiden valvontaa ta­lo­yh­tiöil­le laa­duk­kaas­ti ja joustavasti 

Carmenialla maisemasuunnittelijan palveluihin kuuluu muun muassa vihertöiden valvonta. Vihervalvoja auttaa tietotaidollaan pihaprojektien suunnittelemisessa ja etenemisessä. Hän varmistaa urakan etenemisen ja pitää huolen että sopimuksia noudatetaan. 

Vihervalvojana olemme apunasi läpi koko urakan ajan! 

Vihervalvoja on tukenasi koko projektin ajan 

Vihervalvoja valvoo viherrakentamista ja viheralueiden ylläpitoa. Hankkeissa vihervalvoja edustaa vihertyöprojektin tilaajaa, kuten pihaurakan tilannutta taloyhtiötä. 

Vihervalvoja auttaa tilaajaa valvomalla tehtävän projektin eri osa-alueita.  Vihervalvojan palveluiden käyttäminen auttaa ennaltaehkäisemään virheitä ja välttymään odottamattomilta katastrofeilta projektin aikana. Näin tilaaja voi olla luottavaisin mielin, että projekti on hyvissä käsissä ja se saadaan vietyä läpi mutkitta ja onnistuneesti.  

Vihervalvontaan liittyvät työvaiheet 

Vihervalvojan tehtävät ovat monipuoliset. Vihervalvojan tärkein tehtävä on varmistaa viherurakan eteneminen sovitun laadun ja aikataulun mukaisesti. Vihervalvoja pitää huolta, että sopimuksia noudatetaan. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi urakkasopimus, urakkaohjelma, yleiset sopimusehdot ja turvallisuussuunnitelma. Myös suunnitelmien ja työselostusten noudattamisen valvominen kuuluu vihervalvojan palveluun. Vihervalvonnan tehtävät voidaan jaotella neljään osa-alueeseen: ajallinen valvonta, tekninen laadunvalvonta, taloudellinen valvonta ja dokumentointi. Vihervalvoja on kokouksissa osapuolten kanssa yhteistyössä ja ratkoo työmaalla mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Olemme aina asiakkaamme tukena ja edustamme heitä koko projektin ajan. 

vihertöiden valvonnan työvaiheet

Vihervalvontaan liittyviä työvaiheita ovat:

 • Perusteellinen perehtyminen valvottavaan kohteeseen
 • Tarvittavien lupien olemassaolon varmistaminen
 • Valvontasuunnitelman laatiminen
 • Valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien suorittaminen ja riittävä dokumentointi, myös valokuvin
 • Työmaan turvallisuuden ja siisteyden valvonta
 • Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen ja dokumentointi
 • Tarkastusten virheluetteloiden laatiminen tarvittaessa
 • Eri osapuolten, kuten suunnittelijoiden, urakoitsijan ja tilaajan koolle kutsuminen tilanteen vaatiessa
 • Valvontaraportin laatiminen
 • Kasvillisuuden kasvuunlähtökatselmus, joka pidetään yleensä myöhemmin, urakan jo päätyttyä 
 • Takuuajan tarkastuksiin osallistuminen tarvittaessa

On kuitenkin muutama asia, jotka eivät kuulu vihervalvojan työnkuvaan. Vihervalvoja ei ole työnjohtaja, eli mahdolliset työtä koskevat huomautukset valvoja antaa aina urakoitsijan työnjohdolle, ei työntekijöille. Valvojalla ei myöskään ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkasuoritukseen. Näin ollen nimensä mukaisesti vihervalvoja valvoo ja neuvoo, mutta päätäntävalta on loppujen lopuksi tilaajalla. 

istutustöiden valvonta

Tarvitsenko asiantuntijavalvojan vai valvojakonsultin?

Vihervalvoja voi tehdä valvontaa eri laajuudessa: asiantuntijavalvoja valvoo rajattua osaa urakasta, kun taas valvojakonsultti tekee kokonaisvaltaisempaa valvontaa. Asiantuntijavalvojan ja valvojakonsultin työnkuvat poikkeavat siis olennaisesti toisistaan.

Asiantuntijavalvoja osallistuu tarvittaessa valvontaan ja työmaakokouksiin esimerkiksi maisemasuunnittelijana, ja valvoo tällöin esimerkiksi kasvimateriaalin ja kasvualustojen laatua. Valvottava on muun muassa, että istutettavat taimet ovat suunnitelman mukaisia, oikean kokoisia sekä terveitä ja hyvinvoivia. Asiantuntiajavalvoja vihertyön valvojana varmistaa, että kasvualustan laatu vastaa vaatimuksia ja että kasvualustakerroksesta tehdään suunnitelmien vahvuinen. Pihaurakoihin sisältyy usein myös muita rakenteita, kuten kiveyksiä, muureja tai järjestelmiä, joiden valvonta voi projektin yhteydessä kuulua myös vihervalvojalle joko yksin tai yhdessä projektissa mukana olevien muiden valvojien kanssa.

Valvojakonsultti tekee puolestaan kokonaisvaltaisempaa valvontaa. Valvontakonsultin tehtäviin voi kuulua yllä olevien vihertyövalvontaan liittyvien asioiden lisäksi myös rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä, kuten tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta, urakkaneuvotteluihin osallistuminen, urakkasopimuksen laadinta ja kustannusseuranta.

vihervalvoja

Miksi tarvitsen vihervalvojan taloyhtiölle?

Usein taloyhtiöstä ei löydy henkilöä, jolla olisi laajaa tietämystä viheralasta. Siksi projektiin on hyvä ottaa avuksi asiantunteva vihervalvoja, jotta projektissa ilmenevät epäkohdat huomataan ja korjataan tarpeeksi ajoissa. Vihervalvoja toimii apunasi projektin jokaisessa vaiheessa. Ihannetilanne olisi, että pääset käyttämään vihervalvojan ammattitaitoa hyödyksi heti projektin alusta asti. 

Kun vihervalvoja on mukana jo pihaurakan toteutuksen suunnitteluvaiheessa, kuten esimerkiksi urakkamuodon valinnassa ja tarjouspyyntöjen laadintavaiheessa, vältytään huonoilta tarjouspyyntöasiakirjoilta, jotka johtavat monesti epätarkkoihin ja hankalasti vertailtaviin tarjouksiin ja epäselvyyksiin urakkavaiheessa. Vihervalvojan tekemästä dokumentoinnista voi olla apua myös jälkikäteen selvitettävissä tilanteissa, jolloin dokumenteista voidaan selvittää asiaa puolueettomasti.

Vihervalvojan tehtävät vaativat tietämystä ja ammattitaitoa monella osa-alueella, koska projektissa valvottavia asioita on niin laajasti. Ammattitaitoisen valvonnan suorittamiseen täytyy valvojalla olla viheralan koulutusta ja kokemusta, ja ammattitaitoa tulee jatkuvasti päivittää. 

Meidän Carmenian tiimillä on hortonomin ammattikorkeakoulututkinto sekä rautainen ammattitaito ja 12 vuoden kokemus alasta. Toimintamme kulmakivenä on laadukas ja joustava asiakaspalvelu. Olemme jatkuvassa vuoropuhelussa asiakkaan kanssa ja osallistamme asiakkaan projektiin. Kun valitset meidät vihertöiden valvontaan, voit huokaista helpotuksesta tietäessäsi, että projektia valvoo kokenut ammattilainen. 

Ota rohkeasti yhteyttä mikäli tarvitset vihervalvojan apua!