Viherpäivät 2023 – mitä ta­pah­tu­mas­ta jäi käteen

Viherpäivät 2023

Carmenia kävi jälleen Viherpäivillä! Viheralan suurin seminaari- ja messutapahtuma Viherpäivät järjestettiin 8.-9.2.2023 Jyväskylän Paviljongissa. Tapahtuma on meille mahtava tapa inspiroitua, verkostoitua sekä pitää yllä jatkuvaa oppimistamme.

Osa Carmenian tiimistä osallistui jo tiistaina 7.2. järjestettäville pre-seminaareille ja osa ”Sinivihreät kasvikannet ja -katot” -koulutukseen kasvikatto- ja viherkasvirakenteiden tulevaisuuden ratkaisuista. Osallistuimme kaikki myös Viherpäivien perinteiseen iltajuhlaan ja illalliseen. Tiimimme nautti kovasti tapahtumasta, seminaarien kuuntelusta sekä mielenkiintoisten näyttelyiden katsomisesta.

Mikä on Viherpäivät?

Viherpäivät & -tekniikka on vuosittain järjestettävä viheralan ammattilaisille tarkoitettu tapahtuma, joka kokoaa yhteen laajasti erilaisia viheralan palveluiden ja tuotteiden tarjoajia, suunnittelijoita, rakentajia ja kunnossapitäjiä, sekä hyvin erilaisten organisaatioiden edustajia. Opiskelijoita ja oppilaitoksia unohtamatta. Parin vuoden tauon jälkeen vuoden 2023 Viherpäivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 8.-9.2.

Tapahtuman järjestäjänä toimii Viherympäristöliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1980 lähtien ja vuosien saatossa siitä on kasvanut viheralan suurin kotimainen messutapahtuma. 

Tapahtumassa viheralan ammattilaiset ja muut kiinnostuneet pääsevät tutustumaan uutuustuotteisiin, kiinnostaviin, ajankohtaisiin aiheisiin luentojen ja esittelyiden muodossa, sekä tietysti tapaamaan toisiaan ja verkostoitumaan.

Viisas, älykäs, vihreä – muuttuuko tieto teoiksi?

Vuoden 2023 Viherpäivien teema ”Viisas, älykäs, vihreä – muuttuuko tieto teoiksi?” pohti mitä on luotettava tutkittu tieteellinen tieto ja miten tieto muuttuu käytännön toiminnaksi.

Merkittävä osa Viherpäiviä on Vihertekniikka-näyttely, joka on ilmainen, kaikille avoin tapahtuma, ja tarjoaa kävijöille tuote-esittelyitä ja -uutuuksia, työnäytöksiä ja tietoiskuja.

Vihertekniikka näyttelyssä oli mukana noin 100 näytteilleasettajaa ja esillä olivat erilaiset betoni- ja kivituotteet, leikki- ja kuntoiluvälineet, pihakalusteet, trendikasvit, kasvualustat, koneet ja laitteet, viheralan palvelut, ja paljon muuta. 

Näyttelystä päällimmäisenä mieleen jäivät mm. puiden tuenta ilman tukikeppejä, rakenteet puiden istuttamiseen pinnoitetuille alueille, erilaiset hulevesiratkaisut, hyönteishotellit sekä kivivalmistajien uutuudet.

Maaperän hyvinvointi

Seminaariohjelmassa merkittävään asemaan nousi luonnon monimuotoisuus ja sen huomioiminen viherrakentamisen eri vaiheissa. Yksi mielenkiintoinen näkökulma luonnon monimuotoisuuteen on maaperän monimuotoisuus ja hyvinvointi. 

Maaperässä elää lukematon määrä erilaisia mikrobeja, sieniä ja pieneliöitä, jotka huolehtivat eloperäisen ”jätteen” hajottamisesta ja mahdollistavat mm. ravinteiden kierron. Tällöin ravinteet päätyvät takaisin kasvien käyttöön, eikä ylimääräiselle lannoitukselle ole enää tarvetta tai ainakin tarve vähenee. 

Maaperäeliöstö myös muokkaa jatkuvasti maaperän mururakennetta, sekoittaa ja ilmastaa sitä, jolloin maaperä tarjoaa ravinnerikkaan ja kuohkean kasvualustan erilaisille kasveille. Kun maan alla elämä on vilkasta ja hyvinvoivaa, myös maanpinnalla monimuotoinen, hyvinvoiva elämä mahdollistuu. 

Maaperän hyvinvoinnista voidaan parhaiten huolehtia tarjoamalla sille runsasta ja monipuolista ravintoa eli kasvijätettä, sekä välttämällä turhaa maan muokkausta ja tiivistämistä. Tällöin maanalainen elämä saa rauhassa keskittyä tehtäväänsä.

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen viherrakentamisessa

Turhan maan muokkauksen välttäminen ja kasvijätteen käyttäminen maaperän ravitsemiseen on periaatteessa helppoa ja halpaa, mutta käytännössä kuitenkin kovin uutta ja haastavaa viheralan toimintatavoissa. 

Outi Tahvonen haastoikin omassa puheenvuorossaan kaikki viheralan ammattilaiset erilaisissa suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tehtävissä pohtimaan, miten omassa työssämme voimme tukea luonnon monimuotoisuutta.

Näin voidaan tehdä esimerkiksi:

  1. vähentämällä läpäisemättömien pintojen käyttöä, 
  2. minimoimalla maan muokkauksen ja tiivistämisen tarvetta, ja
  3. haastamalla sekä oman, että muiden käsityksen viheralueiden siisteydestä. 

Ehkä meidän kaikkien viheralan ihmisten olisi jo aika huomioida vihreän lisäksi myös se tumma, ruskea ja musta, ehkä hieman vieraampi osa-alue maan alla ja pyrkiä omalla toiminnallamme ja tekemillämme päätöksillä huomioimaan viheralueiden hyvinvointi myös pintaa syvemmällä.

Onko sinulla maisemasuunnitteluprojekti, johon tarvitset ammattilaisen apua? Ole meihin yhteydessä, ja suunnitellaan yhdessä kestävää ja toimivaa ympäristöä!

Lähteet: Viherympäristöliitto. Viherpäivät. vyl.fi/viherpaivat/