Tii­mi­työs­ken­te­ly mai­se­ma­suun­nit­te­lu­toi­mis­tos­sa

Tiimityö maisemasuunnittelutoimistossa

Me Carmenialla uskomme tiimityön voimaan. Yhdessä tekemällä tiimiläiset voivat jakaa omat erikoistaitonsa projektiin, ja näin saamme aikaan parasta mahdollista suunnittelua asiakkaillemme. 

Carmenian tiimiin kuuluu perustajien ja projektipäälliköiden Meerin ja Johannan lisäksi kolme taitavaa ja asiantuntevaa maisemasuunnittelijaa Maria, Aila sekä uusimpana tulokkaana marraskuussa meillä työt aloittanut Mari. Tiimistämme kerroimme enemmän aiemmassa blogissamme Kasvot yrityksen takana – Carmenian synty & tiimin esittely

Tiimityö Carmenialla

Tiimityöskentelyn hyötyjä on tehtävien jakaminen tiimin kesken parhaalla ja toimivimmalla tavalla. Maisemasuunnitteluprojekteissa on suuri määrä erilaisia työvaiheita ja -tehtäviä, ja jakamalla näitä tiimin kesken, voi jokainen keskittyä omaan osa-alueeseensa. Näin projektit saadaan sujumaan mahdollisimman tehokkaasti.

Tiimityömallissamme työskennellään projektipäälliköiden johdolla. Tiimit pitävät päivittäin palavereita joko toimistolla tai Teamsin kautta, ja ideoivat suunnitteluratkaisuja yhdessä työpaja-tyyppisesti. Kokonaisuuden kasassa pitämiseen meillä on käytössä  projektinhallintaohjelma, johon kirjoitetaan auki eri työvaiheet, ja merkitään ne tehdyiksi. 

Tiimipalavereissa pohditaan yhdessä suunnitelmiin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi toimivimpia suunnitteluratkaisuja, materiaali- tai kasvivalintoja tai pihalle syntyvää tunnelmaa.

Yksi tapa, jolla edistämme tiimityötä yrityksessämme, on kannustamalla avoimeen viestintään. Haluamme, että tiimimme kokee, että meiltä voi aina kysyä, tai kertoa mitä tahansa mielen päällä onkaan. Meille tehokas ja avoin viestintä on ratkaisevan tärkeää onnistuneelle tiimityölle. Projekteissa haluamme, että jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus jakaa ideoitaan ja näkemyksiään. Meille on tärkeää luoda työpaikka jossa jokaista kuullaan ja jokaisella on hyvä olla. 

Hyvä yhteishenki on korvaamaton voimavara

Työntekijämme kuvailevat Carmenian yhteishenkeä huomioonottavaksi, joustavaksi, ymmärtäväksi ja itseään kehittäväksi. Meistä on ihanaa nähdä joka päivä, miten hyvä tiimihenki Carmenialla on. 

Tiimissämme vallitsee henki, jossa ketään ei jätetä yksin ja voitot sekä vastoinkäymiset kohdataan yhdessä. Luottamus toisiimme on meille tärkeää. Näin voimme yhteistyön voimalla tuoda asiakkaidemme toiveet ja unelmat toteen ja luoda kauniita ja toimivia ympäristöjä. 

Meille on tärkeää myös laatuajan viettäminen yhdessä, sekä yhteisten taukojen pitäminen työtehtävistä. Viimeisimpänä virkistystoimintana kävimme Easymovella, jossa fysioterapeutit antoivat opastusta toimistotyöhön sopivaan taukojumppaan.

Mahtavan tiimihenkemme lisäksi tiimistämme löytyy paljon erilaista tietotaitoa. Jokainen tiimiläinen tuo omat erikoistaitonsa ja vahvuutensa projekteihin. Kun tiimiläiset tekevät yhteistyötä ja jakavat ideoita keskenään, saadaan usein parempia tuloksia aikaan, kuin vain yksin työskennellessä.  

Tärkeä osa tiimityötä yrityksessämme on sopeutumiskyky ja joustavuus. Maisemasuunnitteluprojektit voivat olla monimutkaisia ​​ja arvaamattomia, ja meidän on usein pystyttävä mukauttamaan suunnitelmiamme muuttuviin olosuhteisiin tai odottamattomiin haasteisiin.

Uskomme, että toimiva tiimityöskentely on välttämätöntä yrityksen menestykselle. Me olemme ylpeitä ja kiitollisia omistautuneesta ja taitavasta tiimistämme. Yhdessä töiden tekeminen on meille jokapäiväinen ilo!

Jos etsit omistautunutta maisemasuunnittelutoimistoa projektiisi, ota meihin yhteyttä