Tavallinen työpäivä Carmenialla

Maisemasuunnittelijan työ

Maisemasuunnittelijan työ on monipuolista, eikä työpäivä näytä koskaan täysin samanlaiselta kuin edellinen. Tässä artikkelissa avaamme, mitä maisemasuunnittelijan työpäivät Carmenialla sisältävät.

Maisemasuunnittelijan vaihtelevat työtehtävät

Usein työpäivät tehdään etänä kotitoimistolta käsin, välillä ollaan liikkeellä ja tehdään asiakaskäyntejä. Tavalliseen työpäivään Carmenialla kuuluu monipuolisesti suunnitteluprosessin eri vaiheita, kuten:

  • Lähtötietoihin perehtyminen ja luonnostelu
  • Istutusten lajisuunnittelu
  • Pinnoitteiden ja pihan rajausten suunnittelu
  • Detaljien ja poikkileikkausten piirtäminen
  • Havainnekuvien tekeminen
  • Työselostusten kirjoittaminen
  • Pihojen hoitosuunnitelmien laatiminen
  • Valokuvaaminen
  • Suunnittelupalaverit
  • Asiakaskäynnit

Lue lisää maisemasuunnittelijan tehtävistä täältä. 

Etätöitä ja tiimihenkeä

Carmenian tiimiimme kuuluu tällä hetkellä perustajien Meerin ja Johannan lisäksi työntekijämme Aila ja Maria, sekä kesätyöntekijämme Ville. Lue tiimimme esittely täältä. 

Vaikka teemmekin paljon työtä etänä omilta kotitoimistoiltamme, ylläpidämme kommunikointia ja ryhmähenkeä. Kahvittelemmekin säännöllisesti viikoittain Teamsin välityksellä koko työporukan kesken vaihtaen kuulumisia. 

Seuraavassa tiimimme kertoo työpäivistään Carmenialla.

Projektipäälliköiden päivät Carmenialla

Osakkaan ja projektipäällikön Meerin päivät ovat keskenään vaihtelevia sen mukaan, millaisia projekteja on menossa ja missä vaiheessa projektit ovat. Esimerkiksi tällä hetkellä työllistävät työmailta tulevat rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä suunnitelmien muutokset. Työmaina on parhaillaan käynnissä mm. kaksi koulun pihaa, yksi liikuntakeskuksen piha sekä rakennusliikkeiden taloyhtiöpihoja. 

Varsinaiseen suunnitteluun Meeri käyttää työajastaan noin puolet, toinen puolikas kuluu mm. asiakkaiden kanssa viestintään, suunnittelukokouksissa, tarjouksia tehdessä,  hallinnollisissa töissä sekä markkinointia suunnitellessa. Meeri tekee töitä sekä etänä että toimistolla. Meeri kertoo, että molemmissa on hyvät puolensa: toimistolla sähköpöytä mahdollistaa hyvän ergonomian ja yleensä joku työkavereista on läsnä, kotipäivinä taas aikaa ei mene työpaikalle kulkemiseen. 

Carmenian toinen osakas ja projektipäällikkö Johanna työskentelee parina päivänä viikossa toimistolla, ja muulloin etänä. Työpäivä alkaa yleensä sähköpostin tarkistamisella, tarjouspyyntöihin vastaamalla ja hallinnollisten asioiden hoitamisella aamukahvin kanssa. Sen jälkeen on aika siirtyä suunnittelutöiden pariin. Johanna pitää siitä, kun saa olla mukana monenlaisissa projekteissa: pienissä rivitalopihoissa, omakoti- ja taloyhtiöpihoissa, korttelisuunnitelmissa, hoiva- ja päiväkoti sekä koulukohteissa. Projektipäällikkönä Johanna ohjaa tiimin suunnittelijoiden työtä ja suunnitelmia käydään paljon läpi myös yhdessä.

Yleensä Johannan työpäivään sisältyy suunnittelun lisäksi suunnitelmiin liittyvien dokumenttien laatimista sekä suunnittelukokouksia, kuten projektien aloituskokouksia tai luonnospalavereita niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Asiakaskäynnit voivat liittyä suunnittelun lisäksi myös pihaneuvontaan tai vihertöiden valvontaan. Johanna pitää työssään juuri tästä monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta, ja häntä motivoi asiakkaiden toiveiden toteuttaminen ja haastavissa suunnitteluprojekteissa onnistuneen ratkaisun löytäminen.

Työtä oman aikataulun mukaan

Maisemasuunnittelija Ailan tavallinen työviikko hoituu etänä. Aila aloittaa työpäivät kotoa jo aamuvarhain, yleensä klo 7 aikaan. Työpäivät sisältävät suunnitteluprojektien eri työvaiheita. mm. lähtötietoihin perehtymistä ja niiden pohjalta luonnostelua ja tarkempaa suunnittelua. Ailan projekteina on viime aikoina ollut mm. taloyhtiöiden korttelipihoja sekä koulupihoja. Työtehtäviin sisältyy paljon piirtämistä tietokoneella, koska suunnitelmakuvat laaditaan suunnitteluohjelmalla. 

Koska Aila tekee työtä lähinnä etänä, suunnittelupalaverit/kokoukset hoituvat mukavasti Teamsin kautta. Etätyössä Aila pitää siitä, että työpäivän voi rytmittää aika lailla itselleen sopivimmalla tavalla. Taukoja voi pitää päivän mittaan oman mielen mukaan ja työpäivän voi aloittaa ja lopettaa päivän aikatauluun sopivasti. 

Työ yhdistettynä opiskeluun

Etätyöskentelystä pitää myös maisemasuunnittelija Maria, ja uusi työskentelymalli onkin tuonut hänen työpäiviinsä helpotusta entiseen työmatkojen kulkemiseen verrattuna. Etätyöhön siirtyminen ja samaan aikaan suoritettavat opinnot ovat tuoneet uusia rutiineja Marian työpäivään. Etätyö on mahdollistanut joustavat siirtymiset työn ja etäluentojen välillä, kun voi tuolia rullaamalla siirtyä koulusta takaisin töihin. Mariasta on myös ihanaa, kun voi viettää työpäivään kuuluvan ruokatauon lasten kanssa pihalla ulkoillen. Näin pystyy kunnolla irtautumaan työpisteeltä ja saa lisää energiaa loppupäivään.

Maria kertoo, että lähiaikoina hänellä on ollut mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Tavallisesti työtehtävät koostuvat suunnittelusta ja työselostusten kirjoittamisesta. Marian vastuulla on yksityispihojen suunnittelu ja havainnekuvien piirtäminen. Maria suunnittelee myös kasvillisuusalueita taloyhtiöiden, koulujen ja hoivakotien pihoille. Maria oli vastikään mukana projektissa, joka toi kivaa vaihtelua toimistotyöhön. Hän pääsi kartoittamaan sairaala-alueen kasvillisuuden kuntoa ja laatimaan kasvillisuusalueiden hoitosuunnitelman. Työhön kuului maastokäyntejä, valokuvaamista, lajitunnistusta ja ilmakuva-analyysiä. 

Kesätyöntekijän päivät Carmenialla

Kesätyöntekijämme Ville kertoo, ettei ole aikaisemmin ollut toimistotöissä, mutta Carmenian käytännöt ja suunnitteluohjelmat ovat tulleet nopeasti tutuiksi. Etätyöskentelymahdollisuuksien johdosta Ville on toimistolla monesti omassa rauhassa, mutta työpaikkaohjaaja on Teams -puhelun päässä tavoitettavissa konsultointia ja uusia tehtäviä varten. Vähintään kerran päivässä katsotaan suunnitelmia läpi yhdessä.

Työpäivän päätteeksi, ennen toimistolta lähtemistä Villelle on tullut tavaksi kirjoittaa itselleen muistiinpanot seuraavaa työpäivää varten. Kalenterin ja sähköpostin tarkistus on myös rutiini, sieltä selviää tulevat suunnittelu- ja luonnospalaverit, asiakaskäynnit, sekä aikataulumuutokset. Ville kertoo saavansa Carmenialla uusia haasteita ja tehtäviä osaamisensa mukaan, joten työpäivät tuntuvat sopivan haastavilta, mutta ei liian raskailta. Tällä hetkellä Ville tekee suunnittelutöitä omakoti-, sekä taloyhtiöiden pihojen parissa.

Monipuolista osaamista

Maisemasuunnittelijan työ on vaihtelevaa ja vaatii myös monipuolista osaamista. Koko tiimillämme on hortonomin ammattikorkeakoulututkinto, sekä kehitämme jatkuvasti osaamistamme koulutuksilla.

”Tärkeintä maisemasuunnittelijan työssä on mielestäni pitää mieli avoimena uusille ideoille, osata tärkeimmät tietokoneohjelmat ja hallita suunnittelua ohjaavat normit sekä tuntea kasvilajit ja näille tyypilliset ominaispiirteet. Yhtä tärkeää on tuntea haitalliset vieraslajit, toimimattomat ratkaisut sekä ajan ja tilan muutokset. Tavoitteenani on ylläpitää jo opittuja taitoja sekä edelleen kehittyä ja kerryttää lisää tietoa, jotta voin tehdä työni entistä paremmin ja nopeammin. Tärkeimmät työvälineeni ovatkin aivoni, tietokoneeni ja muistivihkoni.” – Maria

Emme juuri nyt etsi uutta vahvistusta tiimiimme, mutta olemme aina kiinnostuneita uusista potentiaaleista ja tiimimme vahvistamisesta entisestään! Mikäli siis kiinnostuksesi heräsi Carmenian tiimiä kohtaan, tai kiinnostuit Carmenian maisemasuunnittelupalveluista, ethän epäröi olla meihin yhteydessä!