Taloyhtiön pi­ha­sa­nee­raus

Taloyhtiön pihasaneeraus

Kaikkien pihojen ylläpidossa tärkeintä on hoidon säännöllisyys. Taloyhtiöpihojen kunnostuksia on hyvä tehdä jatkuvasti ja säännöllisin väliajoin, jotta mikään paikka ei pääse auttamattomasti ränsistymään. Jos niin pääsee käymään, huoltotoimenpiteet voivat olla paljon laajempia ja kalliimpia, kuin jos olisi tehty pientä huoltoa silloin tällöin. 

Huoltotyöt kannattaa jakaa vuosittaisiin töihin sekä 3–5 vuoden välein tehtäviin töihin. Samaan tapaan kuin suunnitellaan kiinteistöjen kunnostustyöt, olisi järkevää suunnitella myös pihan hoitotyöt ja varautua taloyhtiön budjetissa näiden toteutukseen. Hyvin hoidettu piha myös nostaa kiinteistön arvoa. 

Pihasaneerauksen erilaisia lähtökohtia

Taloyhtiön pihasaneerauksen tarpeelle voi olla useita erilaisia syitä. Koko taloyhtiöpihan pihasaneerauksen suunnittelu lähtee usein liikkeelle isommasta tarpeesta ja tulee ajankohtaiseksi muiden korjausten yhteydessä. Esimerkiksi jos piha täytyy avata uusien salaoja- tai sadevesiviemäröintijärjestelmien takia. 

Pihan käyttötarkoitus on myös voinut muuttua ajan kanssa. Esimerkiksi jos liian suurelle leikkipaikalle ei ole tarvetta, mutta istuskelutilaa kaivattaisiin enemmän. Taloyhtiön pyörien määrä on voinut kasvaa huimasti ja pyörille tarvitaankin enemmän paikkoja. 

Pihasaneerauksen tarve voi johtua myös pihan toiminnallisuuden parantamisesta, kuten vanhan jätepisteen muuttamisesta syväkeräysjärjestelmäksi, pihan esteettömyyden parantamisesta tai vaikka pihan pysäköintipaikkojen tai sähköautojen latauspaikkojen lisäämisen tarpeesta.

Pienempiä ja suurempia korjauksia

Pihan perusparannus olisi hyvä tehdä jo ennen kuin suuria ongelmia esiintyy. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • Pintavesien ohjauksen ja kuivatuksen kanssa
 • Leikkipaikan liian pienet turva-alueet tai huonokuntoiset leikkivälineet
 • Pihan kalusteiden ja rakenteiden ränsistyminen, kuten maalipinnan kuluminen 
 • Pihan pintarakanteiden halkeamat tai painumat
 • Huonokuntoinen kasvillisuus ja rikkakasvit

Saneeraus voidaan suunnitella eri laajuuksilla tarpeesta riippuen. Saneeraus voidaan suunnitella kokonaisvaltaisesti koko pihalle tai jollekin pihan osalle, joka sitä kipeimmin tarvitsee.

Pienempien pihakunnostusten taustalla voi olla halu saada huonoon kuntoon päässyt piha näyttämään taas hyvältä ja tehdä siitä helppohoitoisempi.

Pihasaneerauksen suunnittelu

Pihasaneerauksen suunnittelua aloittaessa sovitaan suunnitteluaikataulusta, pihasuunnitelman sisällöstä, tehtävistä mittauksista pihalla sekä muiden lähtötietojen hankkimisesta. 

Ensimmäisellä suunnittelukäynnillä käydään pihaa läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saadaan mahdollisimman tarkka kuva taloyhtiön toiveista pihan suhteen. Suunnittelijan ammattitaitoa on sitten yhdistää osakkaiden välillä eriävätkin toiveet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Aloituskäynnin ja lähtötietojen pohjalta suunnittelija piirtää pihasta luonnoksen, johon hallituksella ja osakkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Saadun palautteen ja luonnospalaverin pohjalta pihasuunnitelmaa muokataan ja tarkennetaan edelleen. Valmis pihasuunnitelma voidaan esitellä suunnittelijan toimesta yhtiökokouksessa. 

Pihasaneerauksen yhteydessä huomioitavia asioita ovat muun muassa:

 • Pihan kokonaisuus toimivaksi: pysäköintijärjestelyt, jätepiste, tuuletus- ja kuivaustelineiden tarve yms.
 • Riittävät lumenkasausalueet
 • Leikkipaikkojen turvallisuus (leikkivälineiden kunto, mahdollinen uusimisen tarve sekä turva-alustat ja niiden rajaukset)
 • Oleskelualueet
 • Pinnoitteiden ja reunakiveysten kunto
 • Mahdollinen kulun ohjaus tai jalkakäytävien erottaminen autoilla ajettavista alueista pinnoitteiden tai reunakivien avulla
 • Sokkelinvieruskiveyksen kunto
 • Pihavalaistus
 • Pihan varusteiden ja kalusteiden kunto
 • Kasvillisuus:

 • huonokuntoisen kasvillisuuden poisto
 • hyväkuntoisen kasvillisuuden säästäminen tai siirtäminen toimivaan paikkaan
 • uudet istutukset ja niiden sijoittuminen
 • istutusalueiden rajaukset
 • istutusalueiden katteet

Carmenia suunnittelee uuden ilmeen pihalle

Pihasaneerauksella voidaan saada suuria muutoksia aikaan. Kohtalaisen pienelläkin uudistamisella voidaan luoda selvä ero pihan yleisilmeeseen. Seuraavassa Carmenian suunnittelemia pihasaneerauksia ennen-jälkeen kuvineen.

Taloyhtiöpihan uusi kiveysalue ja sisäänkäynti ennen ja jälkeen sen muuttamista esteettömäksi.
Taloyhtiöpihan oleskelu- ja leikkialueiden uudistus ennen ja jälkeen pihan salaoja- ja sadevesiviemäröinnin.
Taloyhtiöpihan leikkipaikka ennen ja jälkeen pientä siistintää, jossa kiveykset otettiin näkyviin päälle kasvaneen nurmikerroksen alta ja aluetta rajanneet piikikkäät ruusupensaat vaihdettiin piikittömiin pensaisiin.

Me Carmenialla teemme pihasuunnittelua osallistavasti, myös taloyhtiöpihojen saneerausta suunnitellessa. Osallistavassa suunnittelussa kaikilla osakkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitään esimerkiksi ennen suunnittelun aloittamista, luonnosvaiheessa sekä ennen hankkeen toteuttamisen kilpailutusta. Vaikuttamisen mahdollisuus yleensä vähentää muutosvastarintaa ja hankkeelle saadaan paremmin hyväksyntä yhtiökokouksessa.

Kaipaako taloyhtiöpihasi uudistamista? Ole meihin yhteydessä ja suunnitellaan piha yhdessä!