Taloyhtiön pihan pe­rus­pa­ran­nuk­sen suunnittelu

Taloyhtiön pihan uusiminen tulee ajankohtaiseksi usein muiden korjausten yhteydessä. Esimerkiksi pihan kuivatusrakenteita uusittaessa on hyvä ottaa myös pihasuunnittelu huomioon. Tällöin lopputuloksena saadaan kerralla viihtyisä piha.

Pihan perusparannus olisi hyvä tehdä jo ennen kuin suuria ongelmia esiintyy. Mahdollisia ongelmakohtia voi olla:

  • pintavesien ohjauksen ja kuivatuksen kanssa. Sokkelin vierusta voi olla märkänä tai pihalle voi ilmestyä vettä kerääviä painanteita.
  • leikkipaikan turvallisuudessa. Leikkivälineet voivat olla huonokuntoisia tai turva-alueet liian pieniä ja väärää materiaalia sisältäviä.
  • pihan kalusteissa ja rakenteissa. Kalusteet voivat olla huonokuntoisia ja aitojen maalipinnat voivat olla kuluneet.
  • pihan pintarakenteissa. Asfaltin pinta voi olla halkeillut ja kiveysalueet painuneita.
  • kasvillisuudessa. Pihalla voi olla huonokuntoisia puita ja pensaita ja perenna-alueet voivat olla rikkakasvien valtaamia.

Pihan käyttö voi ajan mittaa muuttua ja esimerkiksi taloyhtiössä voi olla liian suuri leikkipaikka tai istuskeluun ei ole tilaa ja paikkaa. Pyörille voi olla liian vähän paikkoja ja pyykkitelineen narut voivat olla liian pitkät. Myös nämä asiat huomioidaan pihasuunnittelun yhteydessä.

Ennen jälkeen kuva taloyhtiön pihasta.
Suunnittelemamme taloyhtiön kiveysalue ennen ja jälkeen rakentamisen.

Ennen pihasuunnittelun aloittamista olisi taloyhtiössä hyvä olla mietittynä seuraavia asioita:

  • hankkeen laajuus. Uusitaanko pysäköintipaikat ja kulkuväylät, kunnostetaanko vain leikkipaikka vaatimusten tasolle, uusitaanko kasvillisuutta?
  • toteutusaikataulu. Toteutetaanko hanke kerralla vai jaetaanko töitä useammalle vuodelle?
  • budjetti. Onko hanketta varten kerätty taloyhtiön budjetissa jo rahaa, paljonko taloyhtiön on pihan uudistamiseen valmis sijoittamaan?

Kun yllä olevia asioita on mietitty, pyydetään pihasuunnittelusta tarjoukset suunnittelijoilta. Tarjouspyynnössä olisi hyvä olla mahdollisimman tarkasti selvitetty hankkeen toivottu laajuus ja sisältö. Tällöin suunnittelija osaa arvioida työhön käytettävän ajan ja suunnittelun kustannukset mahdollisimman tarkasti.

Suunnittelusopimusta tehdessä sovitaan yleensä hinnan lisäksi suunnitteluaikataulusta, pihasuunnitelman sisällöstä, tehtävistä mittauksista pihalla sekä muiden lähtötietojen hankkimisesta. Suunnittelun aloituskäynnillä käydään pihaa yhdessä läpi, jotta suunnittelija saa mahdollisimman tarkan kuvan taloyhtiön toiveista pihan suhteen. Suunnittelijan ammattitaitoa on sitten yhdistää osakkaiden välillä eriävätkin toiveet toimivaksi kokonaisuudeksi.

Aloituskäynnin ja lähtötietojen pohjalta suunnittelija piirtää pihasta luonnoksen, johon hallituksella ja osakkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Saadun palautteen ja luonnospalaverin pohjalta pihasuunnitelmaa muokataan ja tarkennetaan edelleen. Valmis pihasuunnitelma voidaan esitellä suunnittelijan toimesta yhtiökokouksessa. 

Pihasuunnittelu olisi hyvä tehdä ns. osallistavasti. Osallistavasssa suunnittelussa kaikilla osakkailla on mahdollisuus esittää mielipiteitään esimerkiksi ennen suunnittelun aloittamista, luonnosvaiheessa sekä ennen hankkeen toteuttamisen kilpailutusta. Vaikuttamisen mahdollisuus yleensä vähentää muutosvastarintaa ja hankkeelle saadaan paremmin hyväksyntä yhtiökokouksessa.