Taloyhtiön piha-alueen hoito

Nurmikon rajaus reunakivillä

Pihojen ylläpidossa tärkeintä on hoidon säännöllisyys. Esimerkiksi pensaita ei kannata päästää ränsistymään sillä pahimmassa tapauksessa ainoa parantava toimenpide on poistaa ja uusia koko istutusalue. Eikä se ole kovinkaan kustannustehokasta. Sen sijaan hoitotyöt kannattaa jakaa vuosittaisiin töihin sekä 3-5 vuoden välein tehtäviin töihin. Samaan tapaan kuin suunnitellaan kiinteistöjen kunnostustyöt, olisi järkevää suunnitella myös pihan hoitotyöt ja varautua myös taloyhtiön budjetissa näiden toteutukseen.

Nurmialueen rajaus helpottaa nurmikon leikkuuta

Pihoilla työläin ja eniten kustannuksia aiheuttava työ on viikoittain toteutettava nurmikon leikkuu, oli se sitten osakkaiden itse hoidettavana tai kiinteistöhuoltoyhtiön tehtävänä. Nurmikon leikkuuta voidaan helpottaa nurmialueiden selkeillä rajauksilla ja toteuttamalla istutukset yhtenäisinä ryhminä yksittäisten kasvien sijaan.

Panosta uusien istutusalueiden hoitoon – myös katteesta apua rikkakasvien torjunnassa

Pihoilla tehtäviä vuosittaisia töitä ovat kevätsiivous, kevät- ja syyslannoitus, mahdollisten pensas- ja kuusiaitojen leikkaus sekä rikkaruohojen kitkentä muutaman kerran kasvukauden aikana. Uudet istutusalueet kaipaavat ensimmäisten kasvukausien aikana täysikasvuisia istutusalueita useimmin kitkentää, mutta kun kasvusto peittää koko istutusalueen ei rikkakasveille jää niin paljon tilaa kasvaa.

Rikkakasvien kasvua voidaan estää katteilla, joista yleisimmin käytettyjä ovat puunkuorikatteet. Rikkakasvien kasvun estämisen lisäksi katteet estävät kosteuden haihtumista kasvualustasta. Katekerroksen paksuuden tulee olla sopiva jotta se estää rikkakasvien kasvun mutta ei hidasta keväällä roudan sulamista. Oikea vahvuus riippuu käytettävästä katemateriaalista.

Muista myös leikkipaikan turvallisuus

Kasvillisuuden hoidon lisäksi pihan vuosittaisiin töihin kuuluu myös leikkipaikan turvallisuuden tarkastaminen. Vuositarkastuksessa tarkastetaan leikkivälineiden kunto sekä turva-alustojen riittävyys. Tarkastuksen jälkeen tulee havaitut puutteet myös korjata.

Pensaat ja puut vaativat säännöllistä leikkausta

3-5 vuoden välein tehtäviä töitä ovat pensaiden ja puiden leikkaus kasvilajille ominaisella tavalla. Helppohoitoisimmat pensaat voidaan alasleikata 5 vuoden välein, jolloin vuosittainen työmäärä jää vähäiseksi. Alasleikkaus ei kuitenkaan sovellu pensaslajeille, jotka tuottavat huonosti juuri- tai tyviversoja. Tällaisille pensaille suositeltavampi leikkaustapa on harvennusleikkaus.

Nuoret puut tarvitseva tuentaa ensimmäisten vuosien aikana. Puiden tuennat tulisi tarkistaa vuosittain ja tarvittaessa uusia lahonneet tukiseipäät sekä kiristävät tai liian löysällä olevat sidontanauhat. Harmillisen usein näkee puita, jotka kannattelevat tukinarujen varassa rungosta roikkuvia tukiseipäitä. Nurmea puiden juuristoalueelta ajaessa tulisi muistaa, että puun runkoon ei saa aiheuttaa vaurioita. Siimaleikkuria varmempaa olisikin pitää puun tyvi ruohottomana kitkemällä tai katteiden avulla, sillä pienikin runkovaurio voi aiheuttaa vähitellen suuria ongelmia.

Kapea lehtipensasaita tarvitsee leikkausta vuosittain.

Piha on talon käyntikortti

Pihan pinnoitteet pidetään puhtaana roskista harjaamalla tai puhaltamalla. Betonikiveysalueilla pinttyneempää likaa voi poistaa vedellä ja harjalla tai painepesurilla käyttäen kevyttä painetta. Liian voimakkaalla paineella voi betonikiven pinta vaurioitua. Veden suihkuttamista suoraan saumoihin kannattaa välttää, ettei saumaushiekka huuhtoudu pois. Rikkakasvit ja sammal poistetaan kiveykseltä ensisijaisesti kitkemällä. Liukkautta torjutaan hiekoittamalla tarpeen mukaan. Suolaa ei kannata käyttää, sillä se heikentää betonin rakennetta ja rapauttaa vähitellen betonipintaa. Lisäksi suola on ympäristölle haitallista. Raskaalla kalustolla suoritettu huolimaton auraaminen saattaa naarmuttaa kiveyksen pintaa.

Jos taloyhtiöllä itsellään tai huoltoyhtiöllä ei ole osaamista pihanhoitosuunnitelman laadintaan, kannattaa apua pyytää pihasuunnittelijalta tai pihan hoitopalveluita tarjoavilta yrityksiltä, sillä useissa tutkimuksissa on osoitettu, että hyvin hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa.