Ta­lo­yh­tiöi­den leik­ki­pai­kat

Leikkipaikka

Vastuu leikkipaikkojen turvallisuudesta on viimekädessä hallituksilla

Taloyhtiöiden leikkipaikat ovat monesti vaihtelevassa kunnossa. Varsinkin vanhoissa taloyhtiöissä on leikkipaikka voinut jäädä vähälle käytöllä ja sen myötä myös ylläpito on jäänyt vähäiseksi. Hallitusten kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota leikkipaikkojen turvallisuuteen, sillä viime kädessä taloyhtiöiden hallitukset ovat vastuussa vahingon sattuessa.

Taloyhtiöiden leikkipaikoille tulisi tehdä vuositarkastus joka vuosi ja lisäksi toiminnallisia tarkastuksia riippuen leikkipaikan käyttöasteesta. Vuositarkastuksessa käydään läpi välineiden rakenteellinen kestävyys, niihin mahdollisesti syntyneet vauriot sekä turva-alustojen laajuus ja laatu. Toiminnallisia tarkastuksia tehdään mikäli leikkialue on runsaassa käytössä. Toiminnallisessa tarkastuksessa kiinnitetään huomiota lähinnä kuluvien osien kuntoon sekä alueen yleiseen siisteyteen. Uutta leikkipaikkaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin siihen on tehty käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan että välineet ja turva-alustat on asennettu valmistajien ohjeiden ja voimassa olevien standardien mukaisesti. Tarkastuksista laaditaan raportti, johon kirjataan havaitut puutteet ja sovittaessa myös tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Pelkät tarkastukset eivät kuitenkaan riitä, vaan havaitut puutteet tulee myös korjata oikein 

Vakavimmat leikkipaikoilla tapahtuvat onnettomuudet liittyvät usein päähän kohdistuneisiin iskuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että välineestä on pudottu. Siksi onkin tärkeää varmistaa että putoamiselta suojaaminen on kunnossa itse välineessä ja että turva-alusta on riittävän laajalla alueella ja riittävän hyvin iskua vaimentavaa materiaalia. Pään kiinnijuuttumisesta voi myös olla vakavia seurauksia, siksi on tärkeää tarkistaa ettei välineissä ole ns. kiellettyjä aukkoja, joihin lapsi voi juuttua joko pää tai vartalo edellä.

Leikkivälineissä on kuluvia osia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa, tällaisia ovat esimerkiksi keinujen laakerit ja ketjut. Ajan saatossa maahan upotetut puuosat voivat lahota ja sen myötä välineet voivat menettää rakenteellista kestävyyttään. Tästä syystä olisi hyvä kaivaa puuosien vierustalta hieman maata ja tarkistaa puuosien kunto. Yksi vuosittaisista toimenpiteistä leikkipaikoilla on hiekkalaatikon hiekan vaihto. Vaihtoa tosiaan suositellaan tehtäväksi joka vuosi, jotta esimerkiksi alueella mahdollisesti liikkuvien eläinten tuomat epäpuhtaudet saadaan poistettua hiekasta.

Kun leikkipaikat on tarkastettu ja huollettu asianmukaisesti, niin mahdollisen vahingon sattuessakin voivat hallituksen jäsenet olla levollisin mielin kun tietää että omalta kannalta on asiat hoidettu niin kuin kuuluukin. 

Lue lisää leikkipaikkatarkastuksista Palvelut-sivuiltamme.