Suomalainen piha vuonna 2018

sadepuutarha

Nykyään pihalle on saatavilla paljon erilaisia tuotteita ja tyylit vaihtelevat trendien mukaan. Pihaa ei kuitenkaan kannata eikä voi rakentaa pelkästään vallalla olevien tyylisuuntien varaan vaan piha tulee suunnitella ja rakentaa ennen kaikkea paikan olosuhteiden mukaisesti niin että pihalle istutetut kasvit viihtyvät paikoillaan ja pihan toiminnot sijoittuvat järkevästi paikoilleen. Trendien mukaista vaihtelua esimerkiksi värien suhteen voidaan toteuttaa esimerkiksi kausi-istutuksilla ja pihan sisustusmateriaaleja vaihtamalla.

Pihojen olemus on muuttunut viime vuosina, sillä varsinkin kasvavissa kaupungeissa rakentaminen on tiivistynyt ja tonttikoot ovat pienentyneet. Lisäksi vaatimukset esimerkiksi hulevesien (sade- ja sulamisvesien) käsittelystä ovat tiukentuneet, ja nykyään niitä tulisikin viivyttää entistä pidempään omalla tontilla. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa uusia tilanteita esimerkiksi kasvien menestymisen suhteen, kun toisaalta on lämpimämpää mutta kovilta pakkasilta suojaava lumipeite voi olla vähäisempää (tosin ei ole ollut tänä talvena ongelmana). Viherympäristössä vietetyn ajan on todettu parantavan keskittymiskykyä (Tampereen yliopisto 2018) ja viherympäristöllä on muitakin parantavia vaikutuksia.

Edellä mainitut asiat ovat suuria trendejä eli kehityssuuntia, jotka tulee ottaa huomioon myös pihasuunnittelussa. Pienet pihat vaativat entistä tarkempaa pihasuunnittelua, jotta kaikille halutuille toiminnoille löytyy pihalta järkevä paikka. Sadevesien käsittelyä varten on ehkä rakennettava kivipesiä, hulevesikasetteja tai maanpäällisiä painanteita. Painanteista voidaan rakentaa sadepuutarhoja (otsikkokuva), jotka ovat iloksi myös silmälle. Painanne tulisi sijoittaa 3 metrin päähän rakennuksen seinästä, jotta maahan imeytyvä vesi ei vaurioittaisi rakennusta. Yksityispihoillakin korostetaan pihojen rentouttavaa vaikutusta muodostamalla pihoille viihtyisiä oleskelupaikkoja, joissa voidaan viettää aikaa perheen ja ystävien kesken. 

Tänä vuonna pihoilla jatketaan edellisten vuosien tapaan kotiviljelyä omiin tarpeisiin. Kasvissyönnin yleistyessä pihoilla kasvatetaan entistä enemmän proteiinipitoisia kasveja, kuten palkokasveja eli herneitä ja papuja. Yrttien kasvattaminen ruukuissa on yhä suosittua ja hyötykasveja voidaan istuttaa myös koristekasvien joukkoon, jolloin istutuksista saadaan moni-ilmeisiä.  Kiertotalouden ollessa nouseva trendi, voidaan sitä soveltaa myös pienessä mittakaavassa omilla pihoilla. Omat pihavarastot voi käydä läpi ja miettiä sieltä löytyville materiaaleille uutta käyttötarkoitusta, esimerkiksi vanhoja kattotiiliä voidaan käyttää istutusten rajauksessa.

Sekaistutus
Sekaistutuksessa rikkakasveille ei juuri jää tilaa.

Pikkuhiljaa ollaan siirtymässä tasaisesti ajetuista nurmikoista ja selkeistä istutuksista hieman vapaamuotoisempiin istutusalueisiin. (Ja on vain trendikästä jos nurmikko pääsee loman aikana kasvamaan hieman pidemmäksi.) Kasvivalinnoissa pyritään siihen, että kasvit viihtyvät hyvin keskenään ja täydentävät istutuksia niin, että rikkakasveille ei jää tilaa. Tällöin kitkemisen tarve vähenee ja aikaa jää pihasta nauttimiseen. Sisustamisen puolellakin tuttua ajattelumallia  ”wabi-sabi” voidaan soveltaa myös pihoille. Wabi-sabi tarkoittaa epätäydellisyyttä, eli pihojen ei tarvitse olla tasaiseksi ajettuja nurmikoita suorine pensasriveineen.

Vesiaihe
Vesiaihe oleskelualueen yhteydessä.

Vesiaiheet miellettiin vielä vuosikymmen sitten muovialtaiksi, joissa on avoin vesipinta ja siinä pieni pumppu suihkulähteenä. Nykyään yhä suositumpia ovat vesiaiheet, joissa vesipintaa on näkyvissä hyvin vähän tai ei lainkaan ja vesi pulppuaa esimerkiksi kiven sisästä tai seinään rakennetusta aukosta.

Vuoden 2018 väri pihoilla on muuten violetti, jota voidaan tuoda esille pihan ”sisustuksessa” eli esim. sohvatyynyissä ja pöytäliinoissa sekä kausi-istutuksissa ja jopa syötävissä kasveissa.