Suunnitteluvuosi: 2019-2020
Rakennusvuosi: 2020
Alueen koko: 9000 m2 
Projektityyppi: Päiväkodin piha
Toimeksiantaja: Oulun kaupunki
Suunnittelijat: Johanna Rahko, Meeri Alatalo 

Päiväkodin pihasuunnitelma

Pihasuunnittelu aloitettiin vuoden 2019 alussa eli lähes kaksi vuotta ennen kuin päiväkoti otettiin käyttöön. Kokonaisuus tiloineen ja pihoineen suunniteltiin huolella yhdessä muiden toimijoiden kanssa, muun muassa päiväkodin henkilökuntaa ja lapsia kuunnellen. Päiväkoti toimii tiloissa vuokramallilla ja tilat omistaa Hoivatilat Oy. Ruiskukan päiväkodissa on tällä hetkellä erittäin viihtyisät sekä monipuoliset sisä- ja ulkotilat jopa 190 lapselle. Pihan kulkuväylien ja toimintojen sijoittelut suunniteltiin yhdessä kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana toimineen arkkitehtitoimisto Avarion kanssa. 

Ruiskukan päiväkodissa yhtenä tavoitteena on monimuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päiväkodin toimintaperiaatteet perustuvat positiiviseen ajattelumalliin sekä monipuolisuuden arvostamiseen. Nämä seikat tuli siis ottaa suunnitteluvaiheessa huomioon myös  piha-alueiden suunnittelussa. 

Meidän toimenkuvaamme kuului leikkivälineiden mallien valinta ja sijoittelu, niille soveltuvien turva-alustojen suunnittelu, pihan muiden pinnoitteiden suunnittelu sekä kasvillisuuden suunnittelu.

Ruiskukan päiväkodin piha

Päiväkodin pihan viihtyvyys

Piha-alue suunniteltiin niin, että se kannustaa lapsia erilaisiin monipuolisiin liikunnallisiin leikkeihin sekä omaehtoiseen tutkimiseen ja oppimiseen. 

Pihalla oli säilytettävää metsäaluetta, jossa on puustoa ja varvikkoa. Lisäksi pihalla oli yksittäisiä, maisemallisesti arvokkaita ja säilytettäviä suuria mäntyjä. Niinpä leikkialueet suunniteltiin mahdollisimman tiiviiksi niin, että puut mahtuvat olemaan ja kasvamaan paikoillaan. Leikkivälineet valittiin ympäristöön sopiviksi.

Päiväkodin käyttäjät ovat lähinnä 1-6 vuotiaita, joten piha-alue suunniteltiin tukemaan eri ikäisten kehitystä ja turvallisuutta. Leikkipihalla on rajattu pienten ja isojen leikkialueet omiksi alueiksi. Päiväkodin piha-alueella on huomioitu myös lasten vanhemmat. Piha-alueelta löytyy tilava ja käytännöllinen pyöräkatos, johon mahtuu suojaan myös pyöräkärryt. 

Päiväkodissa on mietitty myös ympäristökasvatusta esimerkiksi kierrätyksen kautta. Tämä näkyy myös päiväkodin piha-alueella, sillä päiväkodin pihalta löytyvät Carmenian suunnittelemat viljelylaatikot sekä pieni metsäalue. Päiväkodin pihalla on useita viljelylaatikoita, joiden kautta lapset voivat seurata kasvien kasvua siemenestä taimeksi ja isommaksi kasviksi. Pihalle on myös istutettu marjapensaita, jotka tulevaisuudessa toivottavasti tuottavat satoa lasten iloksi.

Ruiskukan päiväkodin pihan viljelylaatikot
Ruiskukan päiväkodin pihan viljelylaatikot

Päiväkodin pihan turvallisuus 

Turvallisuus on päiväkodin pihassa ensiarvoisen tärkeää. Kun piha on suunniteltu oikein, ei kenenkään tarvitse murehtia lasten turvallisuudesta kun esimerkiksi leikkivälineet ovat ikäryhmälle soveltuvia, eikä pihalla ole myrkyllisiä tai piikikkäitä kasveja. Ruiskukan päiväkodin pihaa suunnitellessa tuli ottaa huomioon esimerkiksi leikkivälineiden turvallisuus ja niiden sopivuus eri ikäryhmille sekä koko alueen valvottavuus, ilman näköesteitä.

Koska Ruiskukan päiväkoti palvelee eri ikäisiä lapsi, leikkivälineitä valittaessa oli ensiarvoisen tärkeää huomioida eri ikäryhmien turvallisuus ja viihtyvyys. Suunnittelimme päiväkodin leikkivälineet niin, että ne ovat eri ikäryhmille turvallisia, mutta myös tarpeeksi haastavia lasten motorisen kehityksen ja mielenkiinnon takaamiseksi. Pienten 0–3 -vuotiaiden lasten piha on rajattu omaksi alueekseen, jotta kaikista pienimmät lapset voivat leikkiä turvallisesti omissa välineissään ja isommat lapset saavat käyttöönsä mielenkiintoisempia ja haastavampia välineitä tukemaan heidän kehitystään. Lapsia on myös helpompi valvoa kun eri ikäryhmät ovat turvallisesti omilla alueillaan. Päiväkodin henkilökunnalla tulee aina olla hyvä näkyvyys koko piha-alueelle. Ruiskukan päiväkodista löytyy eri piha-alueet, joiden näkyvyys ja turvallisuus on otettu huomioon pihasuunnittelussa. 

Myös alueen kasvillisuus mietittiin tarkkaan, sillä päiväkodin pihalla on ensiarvoisen tärkeää, että alueen kasvillisuus ei ole myrkyllistä eikä esimerkiksi piikikästä pienille lapsille. 

Me Carmenialla rakastamme suunnitella erilaisia piha-alueita tukemaan lasten kehitystä, turvallisuutta ja kasvua. Olemmekin Ruiskukan päiväkodin lisäksi olleet mukana useissa eri projekteissa suunnittelemassa sekä koulujen että päiväkotien piha-alueita ja tekemässä leikkipaikkojen vuosittaisia turvatarkastuksia.