Päiväkodin rakennus toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana, josta vastasi Rakennusliike Lapti Oy. Pajarinrannan päiväkodin uudet tilat ja piha-alue valmistuivat syksyllä 2021, suunnittelun alkaessa jo vuonna 2018. 

Päiväkodin suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota arjen sujumiseen, tilojen monikäyttöisyyteen ja helppoon muunneltavuuteen niin että talon ja pihan käytöt ovat mahdollisia vuorokauden ympäri eri-ikäisille toimijoille.

Tontin pinta-ala on 8510 m2, josta leikkipihaa noin 3800 m2 ja huoltopiha on sijoitettu erikseen turvallisuuden vuoksi. 

Pajarinrannan päiväkoti

Kuva: Venla Kakko

Piha-alueen turvallisuus kaiken ikäisille 

Tontin länsi- ja eteläosaan sijoittuvalle alueelle on suunniteltu leikkipiha, joka tarjoaa erilliset alueet pienille ja isommille lapsille. Leikkipihat ovat aidattu, mikä edistää valvontaa ja turvallisuutta, kun eri ikäryhmät ovat omilla rajatuilla alueillaan. Lisäksi suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota näkyvyyteen ja valvontamahdollisuuksiin. Päiväkodin henkilökunnalla on hyvä näkyvyys koko leikkipihan alueelle, jotta he voivat valvoa lasten leikkiä tehokkaasti. 

Isojen ja pienten rajatuilla leikkipihoilla on ikäryhmille soveltuvat välineet ja toiminnot. Pihan leikkipaikkojen suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäryhmien tarpeet ja turvallisuus. Leikkivälineiden valinta on keskeinen tekijä siinä, että ne tarjoavat sopivaa haastetta lapsille, samalla kun varmistetaan heidän turvallisuutensa. Rajatut alueet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi tässä suhteessa, jotta pienemmät lapset voivat leikkiä turvallisesti omilla sopivilla välineillään, kun taas isommat lapset saavat käyttöönsä innostavia ja kehitystä tukevia välineitä. Tällainen suunnittelu mahdollistaa leikin ilon ja motoristen taitojen kehittymisen eri ikäryhmissä. 

Pajarinrannan päiväkoti

Kuva: Venla Kakko

Leikkipihalla on myös maamäki, josta voidaan talvella laskea pulkkamäkeä. Piha-alueelta löytyy mm. pelikenttä, polkuautoradat, monipuolisesti leikkivälineitä sekä vapaata tilaa leikkeihin. 

Huoltopiha ja pysäköintialue sijoittuvat sen sijaan erilleen leikkipihasta ja lasten kulkureiteistä, rakennuksen itäpuolelle. 

Lasten viihtyvyys päiväkodin pihalla 

Leikkipihojen lisäksi lasten viihtyvyyteen ja kehitykseen liittyy myös muut piha-alueen osa-alueet, kuten viherelementit, jotka muodostavat yhdessä värikkään kokonaisuuden. 

Pihalle rakennettiin myös kuntta-alue, jonka on todettu vaikuttavan myönteisesti lasten terveyteen. Pihalle siirrettiin metsänpohjaa eli kunttaa ja sinne suunniteltiin puita tuomaan varjopaikkoja pihalle. Ekologisuutensa ja helppohoitoisuutensa vuoksi kuntta on toimiva ratkaisu luonnonmukaista ja hoitovapaata pihaa suunniteltaessa, ja se luo pihalle viihtyisän ja valmiin metsämaiseman.