Suunnitteluvuosi/vuodet: 2018

Rakennusvuosi: 2019

Alueen koko: 10300 m2

Projektityyppi: Koulun piha   

Toimeksiantaja: Muhoksen kunta

Suunnittelija(t): Meeri Alatalo

Suunnittelu aloitettiin vuoden 2018 lopulla aika nopealla aikataululla. Suunnittelun alussa käydyssä aloituskokouksessa käytiin läpi tilaajan lähtökohdat pihasaneeraukselle. Koulurakennus on rakennettu 1950-luvulla ja koulun lisäksi rakennuksessa toimii päiväkoti, jonka piha-alueen kunnostus suunniteltiin myös. Koulun rehtori toimi yhdyshenkilönä koulun suuntaan ja suunnitelma oli myös opettajien kommentoitavana ja siihen tehtiin prosessin aikana toivottuja muutoksia ja tarkennuksia. Suunnitelma-asiakirjat valmistui vuoden 2018 lopussa ja vuonna 2019 piha rakennettiin valmiiksi.

Saadun palautteen perusteella käyttäjät ovat olleet pihaan tyytyväisiä.