Carmenia suunnitteli Espoon kristillisen koulun piha-alueen yhdessä arkkitehtien kanssa. Koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Avario Oy (Nyk. ARCO) ja KVR-urakoinnista Temotek Oy. 

Hankkeen tilaajana oli Hoivatilat Oy, jonka kanssa olemme tehneet muitakin maisemasuunnitteluprojekteja, kuten Keski-Uudenmaan kristillisen koulun pihan ja päiväkoti Petran pihasuunnitelman, jossa tuli ottaa huomioon tämän projektin tapaan alueen eri käyttäjäryhmät. 

Espoon kristillinen koulu

Piha-alueen suunnitteluprosessi

Pihasuunnittelu aloitettiin vuoden 2019 loppupuolella, ja suunnitteluprosessin aikana koulun käyttäjät, eli opettajat, antoivat omat kommenttinsa ja palautteensa pihasuunnitelmaan ja nämä otettiin suunnitelmaa työstettäessä huomioon.

Tontin kokonaispinta-ala, johon maisemasuunnitelma tehtiin on noin 6660 m2. Käyttäjien toiveissa oli muun muassa pihalle havupuu, johon voi asentaa jouluvalot. Tämä toive otettiin huomioon suunnittelussa. 

Espoon kristillisen koulun piha rakennettiin syksyn 2021 aikana ja itse koulu otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa. Olimme mukana myös hankkeen työmaavaiheessa ja autoimme urakoitsijaa ratkaisemaan työmaalta tulleita kysymyksiä.

Espoon koulun piha

Espoon kristillinen koulu sijaitsee Matinkylän urheilupuiston naapurissa, erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä, joten myös alueen muut asukkaat voivat nauttia koulupihasta koulun ollessa suljettuna. Koulupihojen suunnittelussa tulee huomioida koululaisten lisäksi myös pihan muut käyttäjäryhmät, kuten tässä tapauksessa päiväkodin käyttäjät, sekä ilta-, harrastus-, ja viikonloppukäyttäjät. Tämä otettiin huomioon esimerkiksi kulkureittien ja kulunvalvonnan kannalta.

Koulupihan suunnittelu ja toteutus 

Pihan sijainti on rauhallisella sisäpihalla, ja se rajautuu etelästä Matinkylän urheilupuistoon, jonka näkymä säilytettiin avoimena. Koulurakennus sen sijaan sijoittuu tontin katujen puoleisille sivuille. Piha on jaettu kahteen osaan, päiväkodin-,  ja koulun pihaan. Päiväkodin pihalle suunniteltiin pienemmille lapsille tarkoitetut leikkivälineet, ajorata ja pieni pelikenttä, ja koulun pihalle luonnollisesti isommille lapsille sopivat välineet 

Koulun pihalle suunniteltiin myös pieni pelikenttä, koripallokori, juoksuradat ja kiipeilyseinä aktivoimaan vanhempia lapsia. Pihasuunnitelma tehtiin niin, että pienimmät lapset voivat leikkiä turvallisesti omissa välineissään ja isommat saavat mielenkiintoisempia ja sopivan haastavia välineitä tukemaan kehitystään. Kun eri ikäryhmät ovat omilla aidatuilla alueillaan, auttaa tämä myös huomattavasti pihan valvottavuudessa ja turvallisuudessa. 

koulun pihan suunnitelma

Leikkivälineiden lisäksi myös luonnolla on suuri vaikutus koulupihan viihtyvyyteen. Luonnonmateriaalien parissa leikkimisen myönteisenä vaikutuksena on mm. fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja mielikuvituksellisempien leikkien keksiminen, kun leikit eivät ole valmiiksi suunniteltuja. Espoon kristillisen koulun pääsisäänkäynti suuntautuu Hauenkallion-,  ja Matinkartanontien risteykseen päin ja sinne suunniteltiin istutusallas, jossa on havu- ja lehtipensaita sekä kauniisti kukkiva purppuraomenapuu. Pihan suunnittelussa säilytettiin myös koivut, jotka antavat luontaista varjoa koulun yhteydessä toimivan päiväkodin pihalle. 

espoon kristillinen koulu

Lisäksi alueelle istutettiin uusia puita, joista kasvaa suurikokoisia ja varjostavia. Pihalle suunniteltiin neljä katosta, jotka on varustettu viherkatoilla, joiden avulla hulevedet hallitaan ja koulun ikkunoista näkyy vehreää maisemaa.