Puus­to­kar­toi­tus ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä 

Puusto kaupunki

Kaupunkisuunnittelussa ja maisemasuunnittelussa puustokartoitus on olennainen työkalu, joka auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan kaupunkien vihreitä alueita. Puustokartoitus ei ole pelkästään puiden laskemista, vaan kattava inventointi, joka tarjoaa arvokasta tietoa kaupunkisuunnittelijoille ja rakennusprojekteille.

Puustokartoitus tehdään esimerkiksi asemakaavamuutostilanteissa, jotta uutta rakennusmassaa ei suunnitella tärkeiden puiden tai puuryhmien päälle. Puuston korkeusasemat mitataan, jotta uuden pinnantasauksen suunnittelussa voidaan ottaa säilytettävät puut huomioon, eikä niiden juuristoalueelle tulisi maaleikkauksia tai -täyttöjä. 

puustokartoitus

Esimerkin suunnittelukartassa näkyy tarkastelualueelle merkityt puut, kuten huonokuntoiset lehti- ja havupuut, sekä maisemallisesti merkittävä havupuuryhmä ja arvokkaat maisemapuut. 

Mitä puustokartoitus sisältää?

Puustokartoitus on yksityiskohtainen prosessi, joka sisältää: 

1. Puiden sijainnin dokumentointi

   – Mittaamme puiden tarkat sijainnit ja merkitsemme ne todellisiin koordinaatteihin.

2. Puulajien tunnistaminen

   – Selvitämme, mitä puulajeja alueella kasvaa ja miten ne vaikuttavat ympäristöön. Mittaamme puiden korkeusasemat, mikä on tärkeää uuden rakennusmassan suunnittelussa ja maaston tasauksessa.

3. Maisemalliset arvot

   – Arvioimme puiden maisemalliset ja historialliset arvot sekä niiden kunnon. 

5. Raportointi 

   – Laadimme raportin, johon on merkitty puiden sijainnit ja maisemallisesti arvokkaat puut.

Maisemaselvityksestä ja maisemien arvosta, voit lukea tarkemmin aikaisemmasta artikkelistamme täältä. 

puustokartoitus
puustokartoitus

Hyödyt kaupunkisuunnittelulle ja rakennusprojekteille

Puustokartoitus tarjoaa arvokasta tietoa, joka auttaa kaupunkisuunnittelijoita ja rakennusprojekteja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kun tiedetään tarkasti, missä ja millaisessa kunnossa puut ovat, voidaan suunnitella ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä rakennusprojekteja, jotta puustoa voidaan suojata rakennusprojektien aikana ja sen jälkeen. 

Kaupunkialueiden vanhat ja suuret puut ovat usein korvaamattomia. Puustokartoitus auttaa tunnistamaan nämä arvokkaat yksilöt ja suunnittelemaan projektit niiden ympärille, säilyttäen tärkeät vihreät keitaat kaupungin sydämessä. Kartoituksen avulla voidaan minimoida rakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset ympäristöön. Tämä tarkoittaa paitsi puiden säilyttämistä, myös paremman ilmanlaadun ja luonnon monimuotoisuuden tukemista. Puut tarjoavat kauneutta ja vehreyttä, mutta ne ovat myös olennaisia ilmastonmuutoksen torjunnassa, ilmanlaadun parantamisessa ja yleisessä hyvinvoinnissa. Puustokartoitus rakennetussa ympäristössä auttaa ymmärtämään näitä arvokkaita luonnonresursseja ja tekemään viisaampia päätöksiä niiden suojelun ja hyödyntämisen suhteen.

maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelija puustokartoitukseen 

Meidän asiantunteva tiimimme tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ammattimaisia ja kattavia puustokartoituspalveluja rakennetussa ympäristössä. Käytämme moderneja mittausvälineitä ja digitaalista kartoitusteknologiaa varmistaaksemme, että saat tarkat ja luotettavat tiedot puistasi.
Älä jätä kaupunkisi vihreää sydäntä sattuman varaan. Ota yhteyttä meihin ja pyydä tarjous puustokartoituspalveluistamme. Yhdessä voimme luoda kestävämpiä ja viihtyisämpiä kaupunkialueita, joissa luonto ja rakennettu ympäristö elävät sopusoinnussa.