Puunkaadon oikea ajankohta

Puunkaato

Näin kevättalvella runsaan lumen aikaan on hyvä kaataa pihalta puita, kun kaatuvat rungot eivät vaurioita pihan nurmikkoa tai muita pintarakenteita. Huonokuntoiset puut kannattaa heti poistaa kun niissä huomataan vaurioita. Puun kaato vaatii Oulun kaupungin asemakaava-alueella taloyhtiötontilla kirjallisen maisematyöluvan rakennusvalvonnasta. Omakotitalotontillakin kaadettavista puista tulee olla yhteydessä kaupungin suuntaan. Muillakin kunnilla on sama käytäntö, että luvatta ei puita saa asemakaava-alueella kaadella.

Puiden kaatoa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon ensimmäisenä puuston kunto. Huonokuntoiset puut tulee poistaa, jotta niistä ei aiheudu vaaraa ihmisille tai rakenteille. Seuraavana listalla voisi olla puiden sijainnin tarkastelu, jos puut ovat liian lähellä rakennuksia, on ne ehkä syytä poistaa. Nämä kaksi mainittua asiaa ovat yleisimpiä syitä puiden poistoon.

Puiden säästämisen kannalta kannattaa miettiä vanhojen puiden luomaa tunnelmaa, sitä ei kovin nopeasti saa uusilla istutuksilla saavutettua. Puut myös muodostavat näkösuojaa ja suojaavat melulta ja pölyltä ja myös nämä asiat kannattaa ottaa huomioon tontin puustoa suunnitellessa. Mikäli vanhoja puita joudutaan poistamaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi, voi olla syytä istuttaa tilalle uusia puita tai pensaita muodostamaan haluttua suojaa.

Korkeat puut, kuten koivut ja kuuset, voivat varjostaa pihaa liikaa. Mikäli niitä halutaan poistaa varjostuksen takia, mutta kaivataan kuitenkin suojaa, niin tilalle voidaan istuttaa pienempikasvuisia puita, jotka eivät varjosta niin laajaa aluetta.

Puita voidaan poistaa vaiheittain ja uusia voidaan istuttaa kasvamaan ennen vanhojen kaatamista. Puiden poistoa ei siis kannata ajatella vain yksittäisinä puina, vaan koko pihan kokonaisuutena. Voimme auttaa puunkaadon suunnittelussa sekä puunkaatoluvan hakemisessa.