Pi­ha­suun­nit­te­lun eteneminen

Pihasuunnittelun aloitamme aina käymällä tontilla paikan päällä. Tällöin tutustumme asiakkaaseen ja hänen toiveisiinsa pihan suhteen. Samalla näemme millainen pihan nykytilanne on ja mitä ympäristössä on. Tarvittaessa tontilla tehdään asemapiirrosta tarkentavia mittauksia. 

Suunnitelmaluonnosta aletaan piirtämään asemapiiroksen päälle. Luonnostellessa paikat löytyvät tarpeiden mukaan niin oleskelualueelle, hyötytarhalle, kuivaus – ja tomutustelineille kuin lasten leikkipaikalle ja peräkärryllekin. Luonnosvaiheessa mietitään myös kulkuväylien pinnoitteet ja kasvillisuuden sijoittuminen sekä pihan valaistus. Mikäli tontilla on korkeuseroja ja pihalle tulee portaita, luiskia tai muureja, niin otetaan myös ne jo luonnostellessa huomioon. Alla olevassa videossa on esitetty rivitalopihan suunnitelman eteneminen työpöydällä.

Kun luonnos on valmis, lähetetään se asiakkaalle sähköpostitse tutustuttavaksi ja samalla sovitaan luonnospalaverin ajankohta. Palaverissa luonnos käydään yhdessä läpi ja mietitään onko se hyvä sellaisenaan vai onko tarpeen tehdä muutoksia. Mahdollisten muutosten jälkeen luonnosta aletaan tarkentamaan.

Tarkassa pihasuunnitelmassa on esitetty luonnosta tarkemmin kulkuväylien ja oleskelualueiden pinnoitemateriaalit ja rajaukset. Kiveysalueille valitaan käytettävät kivet ja niiden värit ja ladontakuviot. Kasvillisuus on suunniteltu kasvilajeittain ja kalusteet ja valaisimet on valittu pihaan sopiviksi. 3d-havainnekuvien avulla suunnitelman sisältö aukeaa asiakkaalle paremmin. Valmis pihasuunnitelma laitetaan suunnitelmakansioon, jossa tarkan suunnitelman lisäksi asiakas saa määräluettelon kasveista ja pinnoitemateriaaleista sekä muista pihan rakentamiseen tarvittavista materiaaleista ja kalusteista. Lisäksi suunnittelukansio sisältää vihertyöselostuksen, jossa on kerrottu miten piha kannattaa rakentaa.