Pi­ha­neu­von­taa yk­si­tyi­sil­le ja ta­lo­yh­tiöil­le

pihaneuvonta ja pihakonsultointi

Teemme piha- ja maisemasuunnittelun lisäksi myös pihaneuvontakäyntejä. Neuvontakäynti on mahdollista tehdä ihan minkä kokoiselle pihalle vain, pienestä rivitalopihasta isolle omakotitalopihalle asti. Teemme neuvontakäyntejä paljon myös taloyhtiöpihoille. Pihaneuvontakäynnillä, josta käytetään myös termiä konsultointikäynti, voidaan käsitellä asiakkaan tarpeesta riippuen kaikkia pihaan liittyviä kysymyksiä ja miettiä ratkaisua ongelmakohtiin. Asiakkailtamme saamamme palautteen mukaan olemme helposti lähestyttävä ja meiltä uskaltaa kysyä itsestä hieman tyhmiltäkin tuntuvia pihakysymyksiä. Yksityispihoilla mietitään usein muun muassa pihan toiminnallisuuteen liittyviä asioita, pihakiveys- ja terassialueiden sijaintia ja laajuutta, materiaalivalintoja ja pihan hoitoon liittyviä kysymyksiä. Taloyhtiöpihoilla esiin nousevat eniten pihan kunnostukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset sekä puiden poisto ja autopaikkojen lisäysmahdollisuudet.  

Pihaneuvontakäynti kestää noin 1-1,5 tuntia, ja siinä ajassa ehditään yleensä hyvin käydä läpi koko piha ja asiakasta pohdituttaneet asiat. Käynnin jälkeen kirjoitamme muistion, jossa kerrotaan sanallisesti käynnillä läpikäydyt asiat. Pihaneuvontakäynti sopii hyvin erityisesti omatoimisille pihan rakentajille, jotka haluavat ideoita pihan rakentamiseen tai uudistamiseen. Neuvontakäynnistä voidaan haluta esimerkiksi vahvistusta oman idean toimivuudesta pihalla ennen rakentamis- tai kunnostustoimenpiteiden aloittamista. Yhteistyö asiakkaan kanssa voi jatkua vielä neuvontakäynnin jälkeenkin pihasuunnittelun merkeissä, jos asiakas kokee että tarvitsisi vielä pihasuunnittelijan piirtämän pihasuunnitelman. Jos suunnitelma tilataan heti neuvontakäynnin jälkeen hyvitämme neuvonnan osuuden suunnittelun hinnasta. 

Vanhalla uudistusta kaipaavalla pihalla sopivin aika neuvontakäynnille on lumettomaan aikaan, jolloin pihan kunto ja kasvillisuus on hyvin nähtävissä. Pihalle jota ei ole vielä rakennettu, on neuvontakäynti mahdollista tehdä myös talviaikana. Ota siis yhteyttä jos tuntuu siltä että neuvontakäynti voisi ratkaista pihapulmasi!