Pi­ha­ki­veyk­sen tal­vi­kun­nos­sa­pi­to

Näin tammikuussa lumen määrä aiheuttaa omat haasteensa pihoilla. Koetuksella ovat niin kasvit kuin kiveysalueetkin. Hyvin perustettu ja hoidettu pihakiveys kestää vuodenaikojen vaihtelua pysyen siistinä ja tasaisena. Kun kiveyksen pohjatyöt on tehty huolellisesti, ei pienehkö routiminenkaan haittaa, koska roudan sulettua kivet laskeutuvat siististi takaisin paikoilleen. Toisin on asfaltilla, johon tulee murtumia pienenkin routimisen seurauksena. Kiveysalueen lumityöt on parasta tehdä kolaamalla, lapioimalla tai harjaamalla. Mikäli kiveyksen alusrakenteet on mitoitettu riittävän vahvoiksi, on lumityöt mahdollista tehdä myös kevyellä aurauskalustolla auraamalla tai linkoamalla. Raskas aurauskalusto voi aiheuttaa kiveyksen pintaan painumia ja naarmuja sekä rikkoa kiviä. Lumitöiden tekoa helpottaa erityisesti koneellisesti aurattavilla alueilla, jos ympäröivästä pinnasta hieman koholla olevat reunakivet ja istutusalueiden reunat on merkitty esimerkiksi aurauskepeillä.

Kiveys talvella

Talvella pihakiveyksen pintaa rasittaa myös toistuva jäätyminen ja sulaminen. Jäätä tai pakkautunutta lunta ei kannata poistaa kiveyksen pinnasta hakkaamalla, koska kivien pinta voi hakkaamisen seurauksena lohkeilla. Liukkautta voi torjua tarvittaessa hiekoittamalla. Hiekoitussepeli tarttuu jään pintaan parhaiten lämpimänä, joten sitä kannattaa säilyttää ulkoilman sijasta lämpimässä varastossa. Särmikäs kalliomurske pureutuu jäähän hiekkaa paremmin ja antaa jalan alla paremman kitkan, mutta voi puhkaista esimerkiksi pyörän kumin. Suolaa tai muita kemikaaleja ei suositella käytettäviksi betonikiveysten liukkauden torjuntaan, koska jatkuvasti käytettynä ne rapauttavat kiveyksen pintaa ja ovat lisäksi haitallisia ympäristölle.

Pihasuunnittelija ottaa huomioon kesäajan lisäksi pihan talviolosuhteet, kuten aurauslumen tarvitseman tilan ja kasvillisuuden talvenkestävyyden. Suunnitelma on mahdollista teettää koskemaan myös pelkästään pihakiveystä. Näin päivän pidentyessä on mukava alkaa haaveilla kesästä, ja seuraavassa blogikirjoituksessamme tulemmekin kertomaan tarkemmin kiveysalueiden suunnittelusta.