Miten talvi tulee ottaa huomioon mai­se­ma­suun­nit­te­lus­sa?

Talvi pihasuunnittelu

Talven tullessa tulee kiinnittää erityistä huomiota moniin eri seikkoihin niin taloyhtiöiden, koulujen, hoivakotien kun päiväkotienkin pihoilla. Tässä artikkelissa kerromme, millaisia asioita tulee talven aikana ottaa huomioon piha-alueiden turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta ja miten talvi otetaan huomioon maisemasuunnitelmaa tehdessä. 

Lumitilat ja huoltoreitit tulee suunnitella huolellisesti etukäteen

Talvikunnossapito on välttämätöntä sellaisissa ulkotiloissa, joissa on aktiivista talvikäyttöä. Lumen auraukset suoritetaan huoltoreittejä pitkin, joten ne tulee suunnitella aina riittävän leveiksi ja esteettömiksi piha-alueilla. Aurauslumet täytyy pitää tontin puolella ja kasata järkeviin paikkoihin. Pihasuunnittelussa onkin tärkeää huomioida huoltoreittien ja lumitilojen järkevä sijoittelu sekä lumitilojen koko ja riittävyys piha-alueella. 

Piha-alueiden turvallisuus tulee taata vuoden ympäri

Liukkauden torjunta on ensiarvoisen tärkeää kaikissa julkisissa ja yksityisissä kohteissa. Liukkauden torjunta tulee ottaa huomioon erityisesti pihan kulkuväylillä, sisäänkäyntien edustoilla ja pysäköintialueilla. Mikäli lumen ja jään poistoon käytetään kemikaaleja tai suolaa, näiden ympäristökuormitus on myös huomioitava. 

Talviaikainen esteettömyys

Talviaikainen kunnossapito ei saa aiheuttaa vaaratilanteita tai ongelmia tilan käytettävyydelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle. Lunta ei tulisi kasata sellaisille kulkuväylille, joilla on muuta huoltoliikennettä. Lumen kasauspaikka ei näin ollen voi sijaita esimerkiksi jäteauton kääntösäteen alueella tai pelastustiellä. 

Talven pimeys ehkäistään valolla

Lumi avartaa ja valaisee pimeää maisemaa vähäiselläkin valolla. Sen sijaan lumettomina talvikuukausina tummat pinnat imevät valon tehokkaasti itseensä ja tilan riittävä valaistus onkin tästä syystä erityisen tärkeää niin turvallisuuden kuin viihtyvyydenkin kannalta. 

Valo parantaa myös tilan käytettävyyttä sekä luo turvallisuutta ja tilan tuntua.  Sillä voidaan leikitellä ja luoda taidetta sekä tunnelmaa esimerkiksi hoivakodin piha-alueelle. Valolla voidaan myös ohjata liikennettä tai nostaa tilan yksityiskohtia, kuten puita, rakennuksia tai taideteoksia esiin.

Kasvillisuuden talvenkesto 

Pensasryhmät joutuvat koville talviaikaisen lumenkasauksen vuoksi, mikäli lunta kasataan runsaasti pensasalueille. Myös aurauskaluston aiheuttamat vauriot pensaille ja puille ovat valitettavan yleisiä, joten lumenkasaus ja kasvillisuusalueiden sijoittelu tulee suunnitella siten, ettei talvivaurioita synny huoltotoimenpiteiden vuoksi. Tämä tulee ottaa huomioon niin suunnittelussa kuin jatkuvassa käytössäkin, loppukäyttäjän toimesta. 

Pihasuunnitelmaa tehdessä kannattaa kasvillisuus valita Suomen pohjoiset sääolot huomioiden. Talvenaikainen suojaus on myös kasveille tarpeen monestakin syystä. Haasteita tuovat lumettomat talvet, luonnonvaraisten eläimien aiheuttamat tuhot sekä pihan talviaikainen käyttö.

Erityisesti koulujen ja päiväkotien pihoilla kasvillisuusalueet voivat herkästi piiloutua lumen vuoksi kadoksiin ja näin ollen ne ovat alttiita jalankululle. Kasvillisuuden suoja-aidoista huolimatta, pihan käyttäjät eivät välttämättä aina käytä varsinaista kulkureittiä, etenkin mikäli aidat ovat peittyneet lumikuorman alle. Kasvillisuuden suojaaminen talvella sekä kulkureittien merkitseminen jäävätkin aina loppukäyttäjän vastuulle. 

Leikkialueiden talviaikainen kunnossapito

Paksu lumipeite tai jääpinta koulun tai päiväkodin pihan leikkivälineiden alla tuo omat haasteensa pihan käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. 

Paksu lumipeite voi mahdollistaa pienten lasten kiipeilyn sellaisiin paikkoihin minne heidän ei kuuluisi päästä kiipeämään. Tästä syystä esimerkiksi leikkialueita rajaavien aitojen tulee olla riittävän korkeita, jotta kiipeäminen ei ole mahdollista. Aitojen vierustoille ei myöskään samasta syystä saa kasata lunta vaan lumi tulee kasata aina pihasuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin piha-alueella. 

Valitettavasti liukkauden torjunta ei yleensä ole mahdollista leikkivälineiden turva-alustoilla ja alustat ovat kovia, eivätkä vaimenna iskuja. Tämä tulee tiedostaa talven aikana aluetta käytettäessä ja esimerkiksi päiväkodin henkilökunnan tulee kiinnittää tähän erityistä huomiota.

Kun maisemasuunnitelma on tehty hyvin ja sen kaikkia osa-alueita noudatetaan, on piha-alueet tällöin toimivia kokonaisuuksia läpi vuoden. 

Carmenian tiimi toivottaa mukavaa ja turvallista talvea sekä ikimuistoisia ulkoiluhetkiä! Mikäli sinulla herää kysyttävää maisemasuunnittelusta tai sinulla on tuleva projekti, johon kaipaat osaavaa tekijää, ethän epäröi olla meihin yhteydessä.