Miten taloyhtiö voi hyödyntää mai­se­ma­suun­nit­te­li­jaa?

Taloyhtiöiden pihojen ja ulkoalueiden kunnossapito ja suunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita, jotka vaikuttavat asukkaiden viihtyvyyteen, kiinteistön arvoon ja ympäristön laatuun. Maisemasuunnittelijan ammattitaito ja osaaminen voivat tuoda monia etuja taloyhtiölle näiden alueiden hoidossa ja kehittämisessä. Taloyhtiö voikin hyödyntää maisemasuunnittelijan ammattitaitoa monella tapaa niin säännöllisesti, projektiluontoisesti kuin konsultaatioissakin. 

Pihojen ja ulkoalueiden säännöllinen hoito ja suunnitelmallisuus

Yhteistyö maisemasuunnittelijan kanssa voi tuoda monia etuja taloyhtiön pihan suunnitteluun ja ylläpitoon. Maisemasuunnittelijan avulla taloyhtiö voi laatia esimerkiksi suunnitelman pihojen ja ulkoalueiden säännöllisestä hoidosta. Säännölliset huoltotoimenpiteet ovat avainasemassa, jotta pihojen kunto säilyy hyvänä eikä pääse ränsistymään. Maisemasuunnittelija voi auttaa jakamaan hoitotyöt vuosittaisiin ja pidemmän aikavälin töihin, jolloin pihojen ylläpito pysyy hallinnassa ja mahdolliset ongelmat voidaan ennakoida ja välttää. 

Jos taloyhtiöllä itsellään tai huoltoyhtiöllä ei ole osaamista pihanhoitosuunnitelman laadintaan, kannattaa apua pyytää pihasuunnittelijalta tai pihan hoitopalveluita tarjoavilta yrityksiltä, sillä useissa tutkimuksissa on osoitettu, että hyvin hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa. Maisemasuunnittelijan ammattitaito ja näkemykset auttavat luomaan toimivan, kauniin ja viihtyisän piha-alueen, joka myös ilahduttaa asukkaita. 

Suunnitelmallinen pihasaneeraus 

Maisemasuunnittelija voi auttaa taloyhtiötä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat pihasaneeraukset. Erilaiset tarpeet, kuten kasvillisuuden muutokset, leikkialueiden uusiminen tai esteettömyyden parantaminen, voivat johtaa pihasaneerauksen tarpeeseen. Maisemasuunnittelija osaa ottaa huomioon eri tekijät, kuten käyttötarkoitukset, esteettömät kulkureitit ja kasvillisuuden valinnan, jotta lopputulos on toimiva ja kaunis. Lue lisää suunnitelmallisesta pihasaanerauksesta täältä. 

Taloyhtiön piha

Pihan perusparannuksen suunnittelu

Taloyhtiön pihan kunnostaminen ja uudistaminen ovat tärkeitä projekteja, jotka voivat tulla ajankohtaisiksi muiden korjaustöiden yhteydessä. Kun pihan kuivatusrakenteita päivitetään, kannattaa ottaa huomioon myös pihasuunnittelu. Tämä takaa viihtyisän pihan, joka vastaa asukkaiden tarpeita ja ympäristön vaatimuksia.

Ennen kuin suuret ongelmat pääsevät kehittymään, on suositeltavaa tehdä pihan perusparannus. Mahdolliset ongelmakohdat voivat liittyä pintavesien ohjaukseen ja kuivatukseen, leikkipaikan turvallisuuteen, pihan kalusteisiin ja rakenteisiin, pihan pintarakenteisiin sekä kasvillisuuteen. Näiden seikkojen varhainen huomioiminen auttaa välttämään suurempia haasteita tulevaisuudessa. Voit lukea lisää täältä. 

Korttelipihojen suunnittelu

Maisemasuunnittelijat auttavat taloyhtiöitä luomaan viihtyisiä ja toimivia korttelipihoja, jotka palvelevat kaikkia asukkaita.

Korttelipihojen suunnittelu on tärkeä vaihe uudisrakennushankkeissa, ja se aloitetaan yleissuunnitelmatasolla jo hankkeen rakennuslupavaiheessa. Maisemasuunnittelijat ovat mukana tässä prosessissa yhdessä arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa varmistaen, että piha harmonisoituu saumattomasti rakennusten kanssa.  

Korttelipihojen suunnittelun haasteet voivat vaihdella pienistä tonteista korkeiden kerrostalojen aiheuttamiin varjo-ongelmiin. Ammattitaitoinen maisemasuunnittelija pystyy valitsemaan oikeat kasvilajit, sijoittamaan kalusteet optimaalisesti ja huomioimaan kaupunkien erilaiset määräykset suunnittelutyössään. 

maisemasuunnittelu

Tontinkäyttösuunnitelmat 

Korttelipihojen lupavaiheen suunnitelmassa keskeinen rooli on tontinkäyttösuunnitelmalla, joka yhdistää asemapiirroksen ja pihasuunnitelman. Tämä suunnitelma on tarkastusmenettelyn kohteena erityisesti suurissa rakennushankkeissa, kuten asunto-osakeyhtiöiden pihoilla. Tontinkäyttösuunnitelma kattaa monia näkökulmia, kuten tontin rajautumisen, liikenteen ja pysäköinnin, kasvillisuuden, huollon ja saavutettavuuden. 

Korttelipihasuunnitelmat vaativat huomion kaikkien asukkaiden tarpeisiin – lapsista ikäihmisiin ja liikuntarajoitteisiin. Tämä tarkoittaa turvallisia leikki- ja oleskelualueita sekä esteetöntä pääsyä. Lisäksi korttelipihojen suunnittelussa on otettava huomioon esimerkiksi puiden ja valaisimien sijoittelu, pysäköintipaikat, leikkialueet ja yhteiset tilat, kuten ulkovälinevarastot tai pihasauna. Maisemasuunnittelijat varmistavat, että kaikki nämä tekijät otetaan huomioon ja sovitetaan yhteen harmoniseksi kokonaisuudeksi. 

Piha-alue maisemasuunnittelu

Vihervalvonta 

Vihervalvojan avulla taloyhtiö voi varmistaa, että viherprojekti etenee sujuvasti ja onnistuneesti.

Vihervalvoja tarjoaa taloyhtiölle tukea ja valvontaa koko projektin ajan. Hän edustaa tilaajaa ja huolehtii eri osa-alueiden tarkkailusta. Valvontaan kuuluu esimerkiksi urakkasopimusten, suunnitelmien ja turvallisuussuunnitelmien noudattamisen tarkistaminen. Vihervalvoja osallistuu kokouksiin ja ratkaisee mahdollisia ongelmia työmaalla, ja hänen ammattitaitonsa auttaa havaitsemaan mahdolliset epäkohdat ja puutteet projektin varhaisessa vaiheessa. 

Vihervalvoja varmistaa projektin etenemisen sovitun laadun ja aikataulun mukaisesti. Hän valvoo myös kasvien kasvua ja muita yksityiskohtia. Valvoja ei kuitenkaan ole työnjohtaja eikä päätöksentekijä, vaan hänen tavoitteenaan on varmistaa projektin sujuvuus ja laatu. Vihervalvoja voi osallistua suunnitteluvaiheesta lähtien, mikä auttaa välttämään tarjouspyyntöjen virheitä ja epäselvyyksiä myöhemmin.

Vihervalvojana toimiminen vaatii monipuolista viheralan osaamista ja jatkuvaa kouluttautumista. Carmenian moniosaajien tiimistä löydät myös ammattitaitoiset vihervalvojat. Lisää voit lukea täältä. 

Talvisten olosuhteiden huomioiminen

Maisemasuunnittelijan avulla taloyhtiö voi varmistaa, että talviolosuhteet huomioidaan suunnittelussa ja kunnossapidossa. 

Esimerkiksi liukkauden torjunta, lumen kasaus, valaistus ja kasvillisuuden suojaaminen ovat tärkeitä asioita talviaikaan. Maisemasuunnittelija voi suunnitella pihojen rakenteet ja kasvillisuuden siten, että ne kestävät talven haasteita ja tarjoavat turvallisen ja viihtyisän ympäristön asukkaille. Lue lisää talven haasteista ja siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon taloyhtiöiden pihalla ympäri vuoden. 

talvi

Maisemasuunnittelijan ammattitaito ja osaaminen

Maisemasuunnittelijalla on ammattitaitoa ja osaamista eri kasvien, materiaalien ja rakenteiden suhteen. He osaavat valita oikeat kasvit ja ratkaisut eri sijainteihin ja ilmastoon. Tämä varmistaa, että pihojen suunnittelu ja kunnossapito tapahtuvat laadukkaasti ja kestävästi.

Taloyhtiön kannattaa siis harkita maisemasuunnittelijan hyödyntämistä, kun on kyse pihojen suunnittelusta, kunnossapidosta ja kehittämisestä. Ammattilaisen osaaminen voi tuoda lisäarvoa taloyhtiön toimintaan ja asukkaiden viihtyvyyteen.

Me Carmenialla autamme taloyhtiöitä monipuolisella osaamisellamme ympäri Suomen. Mikäli kaipaat ammattitaitoista ja ketterää maisemasuunnittelijaa avuksesi, ethän epäröi olla meihin yhteydessä!