Menestynyt vuosi pakettiin & ensi vuoden tavoitteet

Ennen kuin suuntaamme katseemme tulevaan, haluamme laittaa vuoden 2022 pakettiin – heti joululahjojen jälkeen. Vuosi 2022 oli Carmenian pienelle, mutta monitaitoiselle yritykselle tapahtumarikas ja menestyksekäs, tiimin kasvaessa ja asiakkaiden lisääntyessä. Meille jokainen uusi projekti on innostava haaste, jolla pyrimme rakentamaan parempaa ympäristöä toiminnan tueksi. Toimintamme kulmakiviä ovatkin rohkeus ja luottamus. 

Miltä vuosi 2022 näytti Carmenian maisemasuunnittelutoimistossa?

Toimintamme on kehittynyt viime vuoden aikana paljon sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tähän ovat vaikuttaneet positiivisesti mm. tiimimme kasvu, organisointiin tarkoitettu projektinhallinta sekä lukuisat ammattitaitoa tukevat koulutuksemme. 

Jatkuva oppiminen ja tiimin kehitys

Tiimimme täydentyi viime kesänä, kun remmiin liittyi väliaikaisesti kesätyöntekijä Ville ja nyt loppuvuodesta meillä aloitti maisemasuunnittelija Mari. Koko tiimillämme on hortonomin koulutus maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta sekä muita alan opintoja täydentämässä vahvaa osaamistamme, jota kehitämme jatkuvasti.  Suoritimme kaikki myös viime vuonna HAMK:n Kestävän kehityksen koulutuksen. 

Meeri on suorittanut töiden ohessa myös Green Care -kurssin sekä leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelijan ja tarkastajan koulutuksen, jotka tukevat suunnitteluosaamista. Johanna on suorittanut vihervalvojan koulutuksen, josta on ollut hyötyä viherurakoiden valvonnassa ja parhaillaan hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. 

Lisäksi Johanna ja Meeri ovat suorittaneet yritystoiminnan kehittämiseen liittyen yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sekä fLeader-johtamiskoulutuksen. Meeri suoritti myös fGrowth -johtamiskoulutuksen, joten tekemistä on todella riittänyt. 

Meeri uusi loppuvuodesta myös leikkipaikkatarkastaja-sertifikaattinsa seuraavaksi viideksi vuodeksi.  S2P sertifiointimerkki on tunnettu, puolueeton todiste henkilön ja hänet työllistävän yrityksen kyvystä varmistaa leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuus eri tehtävien vaatimissa laajuuksissa. Meerin lisäksi Aila on suorittanut leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijan koulutuksen ja saanut siihen sertifikaatin, joten suunnittelussakin otetaan turvallisuusnäkökulma hyvin huomioon.

Maisemasuunnittelu ja liiketoiminta

Olemme tehneet viime vuonna todella monipuolisia töitä. Olemme päässeet suunnittelemaan erilaisia julkisia piha-alueita, kuten kouluja, päiväkoteja, hoivakoteja, asuinkortteleita sekä asunto-osakeyhtiöiden pihoja. Näiden lisäksi olemme suunnitelleet myös yksityispihoja. 

Eri piha-alueiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon erilaisia asioita, kuten eri-ikäisten lasten turvallisuus, Suomen eri vuodenajat ja pihan toimivuus eri loppukäyttäjille. Löydät Carmenian blogista lisätietoja eri piha-alueiden tarkemmista vaatimuksista. 

Olemme olleet mukana myös useassa voittavassa KVR-kilpailutiimissä, joissa olemme antaneet nimenomaan maisema/vihersuunnittelijan näkökulman eri projekteihin. 

KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen tarkoittaa sitä, että urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeen toteuttamisesta, sisältäen kokonaiskoordinoinnin sekä suunnittelun, jolloin urakoitsijan alaisina toimivat suunnittelija ja aliurakoitsijat.

KVR-hankkeita, joissa olemme olleet mukana voittajatiimeissä on tänä vuonna ollut mm. Oulussa kouluhanke ja Tampereella päiväkotihanke. Hankkeissa suunnittelu jatkuu kisavaiheen jälkeen rakennuslupakuvien ja työpiirrosten laatimisella. Näistä kerromme lisää ensi vuoden puolella. Voimme myös todeta onnistuneemme vuoden rahallisissa tavoitteissa, sillä vuodelle asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet saavutettiin kirkkaasti.

Tavoitteemme vuodelle 2023

Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voimme olla niin nykyisten, kuin uusienkin asiakkaidenkin luottokumppani myös jatkossa. 

Tavoitteenamme on myös kehittää työkalujamme ja toimintaamme yhä digitaalisemmaksi. Haluamme kehittää suunnitteluosaamista ja -ohjelmistoja, jotta voimme tehdä suunnittelua myös tietomallintaen. Haluamme kehittää myös toimintaamme laatujärjestelmään mukaisesti ensi vuonna.

Meitä inspiroivat rauhoittavan luonnon ja aktivoivan kaupungin erot ja yhtäläisyydet. Mielestämme niillä molemmilla on kiistaton vaikutus ihmisen mielialaan ja toimintaa ja haluamme pitää tästä periaatteesta kiinni Green Care -ajatuksen mukaisesti. Tavoitteenamme onkin keskittyä ensi vuonna yhä enemmän Green Care -periaatteisiin ja edistää etenkin kestävän ympäristörakentamisen periaatteita maisemasuunnitelmissamme. 

Mielestämme työntekijät ovat työpaikan tärkein voimavara ja yksi tavoitteistamme onkin pitää yllä ja kehittää edelleen työntekijöidemme hyvinvointia. Aiomme ylläpitää yhteisiä maanantaisia taukokävelyjä, teemme taukojumppaa kukin Cuckoon tahtiin ja tarjoamme työntekijöille mm. hierontoja. Pidämme myös paljon yhteisiä palavereja ja kehityskeskusteluita ja kuuntelemme työntekijöidemme mielipiteitä ja ideoita. 

Meidän mielestämme tällä alalla jatkuva oppiminen, kouluttautuminen ja alan uutuuksiin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme maisemasuunnittelijoina olla aina luomassa mahdollisimman hyvää ympäristöä asiakkaillemme. Luotettavasti, turvallisesti, idearikkaasti ja modernisti. Siksi, jatkamme myös ensi vuonna itsemme kehittämistä ja osallistumme mm. valtakunnallisille Viherpäiville heti helmikuussa. 

Näiden lisäksi, toivomme tietysti onnistuvamme jälleen liiketoimintatavoitteessamme ja ylittävämme sen kirkkaasti. Tavoitteenamme ensi vuodelle on tehdä monipuolisesti erilaisia hankkeita, erityisesti asuinkortteleiden ja päiväkotien ja koulujen pihojen suunnittelua ympäri Suomen. 

Tässä vaiheessa haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia maisemasuunnittelusta kiinnostuneita lukijoitamme mahtavasta vuodesta ja toivottaa mitä parasta uutta vuotta 2023!