Maisemien arvojen vaaliminen

Maisemien arvo

Maisemat ovat paljon enemmän kuin pelkkää silmäniloa, ne ovat arvokas osa elinympäristöämme, joka vaikuttaa syvästi hyvinvointiimme ja elämänlaatuumme. Maisemien arvot ulottuvat ekologisista ja luonnon arvoista aina historiallisiin ja symbolisiin merkityksiin. Näiden arvojen vaaliminen on tärkeää ja tulisi olla aina lähtökohtana minkä tahansa maiseman suunnitteluprosessissa.

Ekologiset ja luonnon arvot

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tukeminen ovat keskeisiä maisemien arvoja. Luonnolliset ympäristöt, kuten metsät, järvet ja niityt, tarjoavat elinympäristön lukuisille kasvi- ja eläinlajeille. Luonnon kanssa harmoniassa eläminen tulisi olla etusijalla. Hyvin suunniteltu maisema voi edistää luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa ekosysteemien kestävyyttä.

Historialliset ja kulttuuriset arvot

Maisemat kertovat tarinoita menneisyydestä. Historialliset maisemat ja rakennukset kantavat mukanaan tärkeää kulttuuriperintöä, ja siksi niiden säilyttäminen on tärkeää. Maisemiin liittyy usein tärkeitä historiallisia tapahtumia, ja siten ne toimivat muistutuksena historiastamme ja antavat meille mahdollisuuden ymmärtää ja arvostaa sitä konkreettisella tavalla.

Symboliset ja identiteettiä antavat arvot

Maisemat voivat myös olla voimakkaita identiteetin ja symbolisen merkityksen lähteitä. Tietyt maisemat voivat olla tärkeitä yksilön tai yhteisön identiteetille. Esimerkiksi kansallispuistot, historialliset muistomerkit ja kotiseutumaisemat voivat herättää syvää yhteisöllisyyden tunnetta ja ylpeyttä.

Taiteelliset ja virkistysarvot

Rakennus- ja ympäristötaide rikastuttavat maisemia ja tekevät niistä esteettisesti miellyttäviä. Taidokkaasti suunnitellut puutarhat, veistokset ja arkkitehtoniset elementit luovat maisemia, jotka kutsuvat ihmisiä viettämään aikaa, rentoutumaan ja nauttimaan ympäristöstään. Lisäksi maisemat tarjoavat tärkeitä virkistysmahdollisuuksia: kävelypolut, puistot ja ulkoilualueet sekä niiden kasvillisuus edistävät fyysistä terveyttä ja henkistä hyvinvointia.

Maisemaselvityksen merkitys

Maisemasuunnitteluun kuuluvassa maisemaselvityksessä on oleellista tunnistaa ja säilyttää maisemien henki ja arvot. Maisemaselvityksessä kartoitetaan alueen ominaispiirteet, historia ja arvot, ja niiden avulla voidaan suunnitella maiseman muutoksia niin, että arvokkaat piirteet säilyvät tai jopa vahvistuvat. Maisemaselvityksen avulla voidaan tehdä päätöksiä, jotka kunnioittavat maiseman arvoja.

Carmenia tarjoaa monipuolisia maisemaselvityksiä eri tarpeisiin. Palveluihimme kuuluu sekä kevyt maisemaselvitys että laajempi maisemaselvitys. Kevyt maisemaselvitys sisältää kartoituksen puustosta sekä kasvillisuudesta, merkittävistä näkymistä alueella ja sen ympäristössä, mahdollisista maisemahäiriöistä sekä maiseman historiasta ja arvoista. Laajemmassa maisemaselvityksessä kartoitetaan näiden lisäksi maisemarakenne ja maisemakuva, kaukonäkymät, maa- ja kallioperä, vesiolosuhteet sekä maankäytön nykytilanne.


Mikäli etsit ammattitaitoista, maisemien arvoja vaalivaa maisemaselvitystä, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Voit lukea lisää maisemaselvityspalveluistamme täältä.