Mai­se­ma­suun­nit­te­li­jan tehtävät

Maisemasuunnittelijan tehtävät

Maisemasuunnittelija tuottaa parempaa ympäristöä asiakkaiden tarpeisiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mitä maisemasuunnittelijan arkeen Carmenialla kuuluu? 

Asiakaslähtöinen työskentely on meillä Carmenialla kaiken A ja O. Olemme ammattitaitoinen luottokumppanisi, tarvitsit sitten maisemasuunnittelijaa yksityselle pihalle, taloyhtiölle tai esimerkiksi koulun-,  päiväkodin-, tai palvelukodin ulkoalueelle. Pienestä koosta huolimatta, hoidamme suuremmatkin hankkeet ketterästi ja asiakaslähtöisesti maisemasuunnittelijan ammattitaidolla. Meille Carmenian maisemasuunnittelijoille kyse ei ole vain pihasta, vaan elävästä ympäristöstä. Tavoitteenamme on rakentaa inspiroivaa ja aktivoivaa ympäristöä ihmisten ja yhteisöjen toiminnan tueksi. 

Maisemasuunnittelijan tehtävät pähkinänkuoressa

Maisemasuunnittelijan tehtäviin kuuluu runsas määrä erilaisia tehtäviä aina suunnitteluprosessin eri vaiheista maisemainventointeihin, monialaiseen yhteistyöhön eri alojen suunnittelijoiden kanssa, tarkastuksiin ja valvontaan sekä tietysti oman osaamisen ylläpitoon ja ennen kaikkea asiakaslähtöiseen, luovaan ja ketterään työskentelyyn koko prosessin ajan. 

Maisemasuunnittelijan tehtävät pähkinänkuoressa: 

  • Suunnitteluprosessi 
  • Vuoropuhelu asiakkaan kanssa
  • Maisemainventoinnit
  • Monialainen yhteistyö eri alojen suunnittelijoiden kanssa
  • Leikki- ja liikuntapaikkatarkastukset
  • Vihertöiden valvonta
  • Urakka-asiakirjojen laadinta
  • Oman osaamisen ylläpito
Kiimingin keskusleikkipuiston tarkastus
Kiimingin keskusleikkipuisto

Suunnitteluprosessiin kuuluvat tehtävät

Suunnitteluprosessi lähtee aina liikkeelle asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden kartoittamisesta. Ymmärrämme ja tunnemme asiakkaidemme huolet ja jouhevan, mutta kustannustehokkaan prosessin merkityksen. Maisemasuunnittelijan huolellinen suunnittelu ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollistaa kustannustehokkaan prosessin. Huomioimme aina asiakkaan toiveet ja tarpeet, aikataulun ja budjetin puitteissa. 

Asiakkaan tarpeiden kartoituksen jälkeen, suunnitteluprosessi etenee lähtöaineiston keräämisellä ja siihen perehtymisellä. Tämän jälkeen  maisemasuunnittelija tekee luonnoksen, jonka jälkeen käymme mahdollisen muutoskierroksen asiakkaan kanssa. Asiakas kommentoi suunnitelmaa ja teemme mahdollisesti tarvittavat päivitykset suunnitelmaan. Kun asiakas hyväksyy suunnitelman, teemme yleissuunnitelman, työpiirrokset ja – selostukset. Nämä sisältävät myös tarkimmat detaljit, poikkileikkaukset ja havainnekuvat. 

Osallistamme asiakasta suunnitteluprosessin aikana ja pidämme asiakkaan aina ajan tasalla työn etenemisestä. Avain työmme onnistumiseen on jatkuva vuoropuhelu asiakkaan kanssa. 

Maisemainventoinnit ja yhteistyöt

Maisemasuunnittelijan työhön kuuluu suunnitteluprosessin lisäksi myös maisemainventoinnit. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi puuston kunnon ja maisemallisten arvojen arviointia, historiallisia selvityksiä sekä arvokkaiden näkymien ja maisemavaurioiden arviointia. Koostamme näistä aineiston esitettävään muotoon, jonka käymme aina läpi yhdessä asiakkaan kanssa. 

Maisemasuunnittelijan tehtäväviin kuuluu myös monialainen yhteistyö eri alojen suunnittelijoiden kanssa. Meillä Carmenialla on paljon yhteistyökumppaneita ja yhteistyö erilaisten yritysten kanssa sujuu aina jouhevasti ja mutkitta. Teemme yhteistyötä muun muassa erilaisten arkkitehtien, kuivatus- ja pinnantasaussuunnittelijoiden, rakennesuunnittelijoiden ja sähkösuunnittelijoiden kanssa.  

Laitasaaren koulun pihasuunnittelu
Laitasaaren koulu

Tarkastukset ja valvonta

Myös erilaiset tarkastukset ja valvonta, sekä urakka-asiakirjat kuuluvat maisemasuunnittelijan heiniin. Leikkipaikkojen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja siksi leikkipaikkatarkastuksia tuleekin tehdä säännöllisesti. Maisemasuunnittelijat tekevät sekä virallisia käyttöönotto-, että vuositarkastuksia leikkipaikoille. Tarkastuksiin kuuluu tarkastuskäynti kohteessa, muistiinpanot ja valokuvaus, sekä raportin laadinta. Tarkastuksissa käymme läpi leikkivälineet ja niiden toiminnan sekä rakenteen, sään mahdollisesti aiheuttamat muutokset ja perusturvallisuustason, valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Vihertöiden valvonta on myös tärkeä osa maisemasuunnittelijan työtä sekä yksityisissä että julkisissa suunnittelukohteissa. Vihertöiden valvontaan sisältyy työmaan rakennusvaiheen valvonta, seuranta ja raportointi. 

Tämän lisäksi vastaamme urakka-asiakirjojen laadinnasta, johon sisältyy mm. viherrakentamisen kilpailuttamiseen tarvittavien asiakirjojen kokoaminen ja laadinta sekä tarjouspyyntöjen lähettäminen urakoitsijoille. 

Maisemasuunnittelijan jatkuva koulutus ja osaaminen

Maisemasuunnittelijan työ vaatii siis todella monipuolista osaamista. Jokainen meistä Carmenialla on käynyt hortonomin ammattikorkeakoulutuksen ja meille on erityisen tärkeää kehittää omaa osaamista ja ylläpitää taitojamme. Pysymme skarppina alan uusista ohjeistuksista, perehdymme alan kirjallisuuteen ja kouluttaudumme esimerkiksi suunnitteluohjemistojen käyttöön. 

Carmenia Oy on neljän asiantuntijan ketterä ympäristösuunnittelutoimisto. Me Carmenialla rakastamme työskennellä maisemasuunnittelijoina, koska se mahdollistaa ainutlaatuisen keinon aktivoida ihmisiä ja tukea ympäristölle osoitettua tarkoitusta. Tarjoamme pihasuunnittelupalveluiden lisäksi mm. pihaneuvontaa, leikki- ja liikuntapaikkojen turvatarkastuksia sekä vihertöiden valvontaa.

Meille on tärkeää keventää asiakkaidemme mieltä ja olla heille juuri se ympäristösuunnittelun luottokumppani, jonka kanssa voi vain huokaista helpotuksesta. 

maisemasuunnittelija

Maisemasuunnittelijaksi Carmenialle 

Kehitämme omaa tiimiämme jatkuvasti ja haluamme tarjota yhdelle maisemasuunnittelun opiskelijalle työharjoittelupaikan kesäksi 2022. Carmenialla pääsee mukaan nuorekkaaseen ja innostuneeseen tiimiin suunnittelemaan niin yksityis- ja taloyhtiöpihoja kuin koulu-, päiväkoti- ja palvelukotienkin pihoja sekä laatimaan suunnitelmiin liittyviä dokumentteja. Lisätiedot ja hakuohjeet löydät täältä. (Haku päättyy 11.2.2022.)

Carmenian toiminnan kulmakiviä on rohkeus, ketteryys ja luottamus. Löydät meidät Oulusta, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomen! 

Mikäli kiinnostus Carmeniaa kohtaan työnantajana tai maisemasuunnittelijana heräsi, ethän epäröi olla meihin yhteydessä. 

Viedään yhdessä ympäristöt rakennusten tasolle!