Luon­non­mu­kai­sen päi­vä­ko­ti­pi­han vaikutus lapsen hy­vin­voin­tiin

Päiväkotipihojen luonnonmuokaistaminen

Tiedämme kaikki sen tunteen, kun astumme ulos luontoon ja tunnemme heti olon kohenevan ja mielen rauhoittuvan. Luonto tarjoaa meille iloa ja hyvinvointia, ja samat vaikutukset pätevät myös lapsiin.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonmukaiset päiväkotipihat vaikuttavat positiivisesti lapsen immuunijärjestelmään. Luonnonmukaiset pihat myös edistävät luovuutta ja fyysistä aktiivisuutta. Luonnonmukaisuus on siis erittäin tärkeä tekijä päiväkotipihan suunnittelussa.

Valtionavustusta päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen

Valtio myöntää tänä vuonna kertaluontoisia avustuksia päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen kunnille, kuntayhtymille taikka niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille. Lue lisää avustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Avustusta myönnetään hankkeeseen, jonka rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024. Avustuksen hakuaika alkaa 15.9.2023 ja päättyy 27.10.2023. Tämä tapahtuu siis hyvin pikaisella aikataululla, mutta ei syytä huoleen! Carmenialla on rautainen kokemus päiväkotipihojen suunnittelusta, ja intohimomme on nimenomaan lasten hyvinvoinnin tukeminen luonnonmukaisuuden lisäämisellä. Autamme mielellämme hankkeessa ja hakemuksen tekemisessä. Mikäli siis haluat hakea avustusta ja tarvitset siihen apua, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Luonto tukee lapsen immuunijärjestelmän kehitystä

Luonto altistaa lapset monimuotoisille mikrobeille, jotka auttavat immuunijärjestelmää kehittymään ja vahvistumaan. Liian vähäinen kosketus luontoon yksipuolistaa elimistön mikrobistoa ja lisää immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä. Siksi on tärkeää, että päiväkotipihat tarjoavat lapsille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa luonnon monimuotoisuuden kanssa. Varhaiset vuodet ovat ratkaisevia immuunijärjestelmän kehityksen kannalta, ja luonto voi olla avainasemassa tässä prosessissa.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että maaseudulla kasvavilla lapsilla, jotka ovat enemmän kosketuksissa luonnon kanssa, on pienempi riski sairastua immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin. 

Science Advances -lehdessä julkaistussa kokeellisessa tutkimuksessa havaittiin, että 3–5-vuotiaiden päiväkotilasten immuunijärjestelmä parani jo kuukaudessa, kun päiväkotipihalle lisättiin metsäpohjaista kasvillisuutta. Tutkimuksessa päiväkotipihoille tuotiin metsäpohjaa ja istutuslaatikoita. Lapset pääsivät itse kylvämään ja hoitamaan kasveja. Tämä kosketus luonnon kanssa monipuolisti lasten ihon mikrobistoa ja muutokset näkyivät myös veriarvoissa.

Tutkimusta johtanut tutkija Aki Sinkkonen puhuu viherpihojen puolesta: ”Muutetaan kaikki päiväkotien pihat viherpihoiksi, sillä lastemme puolustusjärjestelmän säätelykyky paranee jo kuukaudessa. Kaupan päälle lapset saavat paremman motoriikan, keskittymiskyvyn ja hyvän luontosuhteen.” Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Fyysinen aktiivisuus ja mielikuvitusrikkaat leikit

Luonnonmukaisilla pihoilla leikkiminen lisää lasten fyysistä aktiivisuutta ja kannustaa heitä käyttämään mielikuvitustaan. Kun leikit eivät ole valmiiksi suunniteltuja, lapset voivat keksiä omia luovempia leikkejä. 

Luonnon elementit, kuten lehdet, kepit, puut ja kivet tarjoavat lapsille mahdollisuuden käyttää mielikuvitustaan ja kehittää motorisia taitojaan saaden samalla terveyshyödyt luonnonmateriaalien parissa leikkimisestä.

Päiväkotipihat voivat myös tarjota mahdollisuuden istuttaa hyötykasveja, kuten marjapensaita ja viljelylaatikoita. Tämä antaa lapsille mahdollisuuden oppia lisää kasveista. Lapset voivat osallistua istutusprosessiin sekä kasvien hoitoon ja seurata istuttamiensa kasvien kasvua.

Liikuntaedellytysten parantaminen päiväkotipihalla

Luonnonmukaisen päiväkotipihan luomisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että lapset saavat riittävästi liikuntaa päivittäin. Myös luonnonmukaistetulla päiväkotipihalla on toki oltava perinteisiä pinnoitteita ja leikkivälineitä, sillä päiväkotipihojen tulee kestää kovaa kulutusta ja olla talvikunnossapidettäviä. Luonnonmukaisemmat alueet voidaan sijoittaa pihan reuna-alueille, joissa kulutus ei ole niin kovaa.

Yksi tapa edistää lasten liikunnallisuutta päiväkotipihalla on tarjota monipuolisia leikkivälineitä ja -alueita. Helppo tapa parantaa liikunnallisuutta on siis hankkia pihalle uusi, liikuntaan aktivoiva leikkiväline. Leikkivälineet, kuten keinut, liukumäet ja kiipeilytelineet tarjoavat lapsille mahdollisuuden liikkua eri tavoin. 

Myös pienemmät välineet, kuten hyppynarut, frisbeet ja pallot innostavat liikkumaan ja leikkimään. Asfaltin maalaaminen voi olla myös loistava tapa liikunnallisuuden lisäämiseksi. Asfaltille voidaan maalata juoksuratoja, hyppyruutuja, tai muita pelikuvioita, jotka edistävät liikunnallisuutta.

Luonto on lapsen oikeus

Jokaisen lapsen tulisi saada kasvaa terveellisessä ympäristössä ja olla kosketuksissa luonnon kanssa. Luonto on lahja, joka antaa meille paljon enemmän kuin voimme kuvitellakaan. 

Tarjoamalla lapsille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa luonnon kanssa päiväkotipihalla, autamme edistämään heidän terveyttään ja oppimistaan. Me toivomme, että tulevaisuuden päiväkotipihat ovat paikkoja, joissa lapset voivat oppia ja kasvaa lähellä luontoa.

Lue lisää päiväkotipihan suunnittelusta blogistamme ja ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua päiväkotipihan luonnonmukaistamisessa!

Lähteet:

https://okm.fi/-/valtionavustus-paivakotipihojen-liikuntaedellytysten-parantamiseen-ja-luonnonmukaistamiseen?languageId=fi_FI

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/metsapohjainen-piha-paransi-paivakotilasten-immuunijarjestelmaa-jo-kuukaudessa