Leik­ki­paik­ko­jen tur­val­li­suus talvella

Leikkipaikkojen turvallisuus talvella

Talvi Suomessa tuo mukanaan kauniit lumiset maisemat ja talviset seikkailut, mutta se asettaa myös paljon haasteita ulkoleikkipaikkojen turvallisuudelle. Leikkipaikkojen turvallisuus on tärkeää jokaisena vuodenaikana, mutta erityisesti talvikaudella se vaatii lisähuomiota. 

Kylmät lämpötilat, lumi ja jää muuttavat leikkipaikkojen olosuhteita merkittävästi, ja on tärkeää varmistaa, että lapset voivat leikkiä turvallisesti myös talvella. Tässä blogissa käymme läpi, miten leikkipaikkojen turvallisuus tulee ottaa huomioon talvikaudella.

Leikkipaikat tulee tarkastaa säännöllisesti pätevän tarkastajan avulla. Carmenia tekee leikkipaikkojen turvatarkastuksia Oulun seudulla. Tarkastuksesta vastaa aina virallisen S2P-leikkipaikkatarkastajan pätevyyssertifikaatin omaava turvatarkastaja. 

Talvikauden haasteet leikkipaikkojen turvallisuudessa

Leikkipaikkojen turvallisuus talvella

Talven tuomia haasteita leikkipaikkojen turvallisuudelle on lukuisia. Leikkipaikkojen puutteellinen huolto ja talvikunnossapito lisää onnettomuusriskiä.

Liukastumisriski kasvaa kaikkialla lumen ja jään peittäessä maan ja leikkivälineiden pinnat. Erityisesti korkealla olevat leikkipaikkojen välineet, kuten kiipeilytelineet ja liukumäet voivat olla vaarallisia, jos niiden pinnat ovat jäisiä tai lumen peitossa. 

Lumi asettaa talvella leikkipaikoille erityisiä haasteita. Liukastumisriskin lisäksi lumi voi peittää alleen teräviä esineitä tai osia, kuten lasinsiruja.

Pakkasen aiheuttamat lämpötilan vaihtelut voivat myös vaikuttaa leikkivälineiden materiaaleihin, mahdollisesti heikentäen niiden kestävyyttä tai aiheuttaen vaurioita.

Leikkipaikan turvallisuuden ylläpitäminen

Talvikunnossapito on avainasemassa leikkipaikkojen turvallisuuden ylläpitämisessä. Säännöllinen lumenluonti ja kulkureittien hiekoitus vähentää liukastumisriskiä ja ennaltaehkäisee tapaturmia.

Päivänvalon ollessa vähäistä on tärkeää varmistaa, että lapset ovat silti helposti havaittavissa leikkipaikalla, ja että lapsi näkee kunnolla eteensä leikkiessään alueella. Leikkipaikan riittävä valaistus on tämän vuoksi hyvin tärkeää. 

On myös tärkeää, että leikkivälineiden materiaalit kestävät kylmän sään tuomat rasitukset. Leikkipaikan välineet tulee tarkastaa sekä itse silmämääräisesti että ammattimaisesti säännöllisin väliajoin, varsinkin talvella.

Leikkipaikkojen turvallisuus talvella

Leikkipaikkojen turvatarkastus

Maisemasuunnittelijan laajaan tehtävänkuvaan kuuluu leikki- ja liikuntapaikkojen turvatarkastukset. Carmenialla tarkastuksista vastaa aina sertifioitu turvatarkastaja. 

Palveluihimme kuuluu muun muassa leikkipaikkojen vuositarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset rakentamisen tai kunnostamisen jälkeen. Turvatarkastukset sisältävät kohteessa käynnin, havaintojen dokumentoinnin muistiinpanoin ja valokuvin sekä raportin laatimisen, keskittyen leikkipaikkojen välineiden rakenteeseen, kuntoon ja turvallisuusriskeihin. 

Erityistä huomiota kiinnitämme välineiden rakenteelliseen kestävyyteen ja mahdollisiin vaurioihin, kuten lahoamiseen tai ruostumiseen. Myös maan alla olevien osien säännöllinen tarkastus on tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuksissa käymme läpi kaikkien leikkivälineiden perusturvallisuustason, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Raportti sisältää mahdolliset korjausehdotukset. 

Tarvitessasi leikkipaikan käyttöönotto-, vuosi-, tai toiminnallista turvatarkastusta, ole meihin yhteydessä, sertifioitu tarkastajamme hoitaa leikkipaikan turvatarkastuksen!