Leik­ki­paik­ko­jen tar­kas­tuk­set

Leikkipaikkojen turvallisuuteen vaikuttaa moni asia, mutta tässä vinkit muutamista riskipaikoista, jotka kannattaa tarkastaa heti (kun lumet ovat sulaneet):

Leikkivälineiden rakenteellinen kestävyys on luonnollisesti tärkein osa leikkialueen turvallisuutta. Mikäli välineet ovat lahonneet tai pahoin ruostuneet, eivät ne enää sellaisenaan ole käyttökelpoisia. Riskialttiita ovat erityisesti vanhat välineet, joissa puuosat ulottuvat syvälle maahan. Myös maan alla olevien osien kunto tulee tarkastaa säännöllisesti.

Toinen vanhoilla leikkipaikoilla usein esiintyvä puute on turva-alustaan liittyvä. Joskus turva-alustaa ei käytännössä ole lainkaan, esimerkiksi jos kiipeilyvälineen alla on kova ja kivinen perusmaa. Myös keinujen alle asennetut puuritilät ovat liian kovia pintoja eivätkä vaimenna putoamista lainkaan. Riittävä turva-alusta mitoitetaan leikkivälineen tyypin ja putoamiskorkeuden mukaan.

Kolmas tärkeä asia leikkipaikkojen turvallisuuteen liittyen on kiinnijuuttumiset. Käytännössä tämä tarkoittaa vartalon tai pään kiinnijuuttumista niin että leikkivälineen käyttäjä ei pääse välineestä omin avuin pois. Lisäksi varsinkin liukumäissä on tärkeä varmistaa, että vaatteista roikkuvat narut eivät jää mäessä tai laskuunlähtöalueella missään vaiheessa kiinni.

Yllä mainittujen lisäksi leikkipaikkojen turvallisuuteen vaikuttaa moni muukin asia, niistä lisää tulevissa blogi-kirjoituksissamme. Kriittisimmät puutteet leikkipaikoilla voi huomata lähes kuka tahansa ja puutteista kannattaakin huomauttaa leikkipaikan omistajalle tai hallinnoijalle. Näin parannamme lasten leikkipaikkojen turvallisuutta entisestään.