Koulupihan suunnittelu

Koulupihan suunnittelu

Aiemmassa blogipostauksessamme kerroimme päiväkotipihan suunnittelusta ja mitä siinä tulee ottaa huomioon. Koulupihan suunnittelussa huomioon otettavat asiat ovat hyvin samanlaisia, kuin päiväkotienkin. Koululaisille pihaa suunnitellessa on tietenkin kyse vanhemmista lapsista, joten tällöin täytyy ajatella lasten kehityksen tukemista eri tavalla, kuin aivan pienille lapsille.

Koulupihalla on useita erilaisia käyttäjäryhmiä

Koulupihan pääkäyttäjäryhmä on tietenkin koululaiset itse. Usein ala- ja yläkoulun pihat ovat erikseen samassa peruskoulussakin, ja yleensä myös näiden koulurakennukset ovat erikseen. Pihat voivat kuitenkin olla myös toistensa yhteydessä, ja myös lukion piha voi olla samassa peruskoululaisten kanssa. 

Koulut toimivat nykyisin usein kiinteistöissä, joissa on koulun lisäksi muutakin toimintaa, kuten esimerkiksi päiväkoti, kirjasto tai muita kunnan tarjoamia palveluita. Koulupihojen suunnittelussa tulee siis huomioida koululaisten lisäksi myös pihan muut käyttäjäryhmät.

Havainnekuva koulupihasta
Havainnekuva Carmenian suunnittelemasta Joensuun Karsikon koulupihasta. Kohteen arkkitehtisuunnittelun ja havainnekuvan on tehnyt Avario ja Arcadia.

Liikenneturvallisuus ja pysäköintijärjestelyt koulupihassa

Liikenneturvallisuus ja pysäköintijärjestelyt ovat tärkeässä roolissa koulujen pihojen suunnittelussa. Koulupihan turvallisuutta suunnitellessa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi:

  • Saattopaikat ja niiden kulkureitit
  • Pysäköinti, myös pyörille ja mopoille
  • Huoltopihat
  • Pelastustiet
  • Lumien läjityspaikat

Kuten päiväkodeissa, koulupihoillakin koululaisten saattopaikkojen on oltava turvallisia ja sujuvia liikennöidä. Niillä ei saa olla risteävää liikennettä koululaisten kulkureiteille. Koulupihassa tulee kyseeseen kuitenkin eri tavalla pysäköinti, kun koululaiset myös saapuvat kouluun omilla kulkuneuvoillaan, kuten pyörillä ja mopoilla. Lukiolaiset voivat tulla kouluun myös omilla autoillaan. Pysäköinnille on siis varattava riittävästi tilaa, myös pyörien ja mopojen pysäköinnille.

Huoltopihojen sekä pelastusteiden paikat täytyy myös suunnitella sujuvaksi. Huoltopihat sijoitetaan yleensä eri puolelle rakennusta kuin välituntipihat ja lasten kulkureitit. Myös lumien läjityspaikat pihoilla tulee suunnitella turvallisiksi. Lumikasoja ei tule sijoittaa leikkivälineiden turva-alueille tai piha-aluetta rajaavien aitojen viereen. Lisäksi lumikasojen sijoittamisessa piha-alueelle tulee huomioida niiden käyttö mm. pulkkamäkinä siten, että laskeminen on turvallista.

Koulupihojen suunnittelu eri käyttäjäryhmille ja käyttötarkoituksille

Koulupiha ja päiväkotipiha
Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ja päiväkoti Petra. Kuva: Hoivatilat

Carmenia teki yhdessä Hoivatilojen kanssa hankkeen kohteesta, jossa koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti: Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ja päiväkoti Petra. Kohteessa tuli ottaa huomioon tilojen monipuolisuus ja erilaiset oppilasryhmät. Koulupiha täytyi suunnitella niin, että kaikki oppilasryhmät saivat käyttöönsä omat, toimivat alueensa.  

Teimme Hoivatilojen kanssa myös hankkeen Espoon kristillinen koulu. Kohde sijaitsee Matinkylän urheilupuiston vieressä. Suunnittelussa huomioitiin tilojen muuttuminen koulukäytöstä harrastus- ja kokoontumiskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä otettiin huomioon esimerkiksi kulkureittien ja kulunvalvonnan kannalta. Oppilaat ovat viihtyneet uusissa tiloissaan erinomaisesti. Kuten Hoivatilojen artikkeli kohteesta kertoo: ”Rehtorin mieleen on jäänyt erityisesti erään kolmosluokkalaisen sanat; oppilas oli kotona tuumannut vanhemmilleen, että pääsisipä taas jo koululle, kun siellä on nyt niin mukavaa.”

Koulupihalla on suuri merkitys lapselle

Koulupiha on tärkeä lapselle
Koulupiha voi merkitä lapselle enemmän, kuin aikuinen osaa arvatakaan. Itä-Suomen yliopistossa Päivi Vesalan tekemässä väitöstutkimuksessa selvisi, että varsinkin alakoululaiset kiintyvät vahvasti välituntipaikkoihinsa. Yle:n artikkeli tutkimuksesta kertoo: ”Yksi tutkimukseen vastannut tyttö kirjoitti, että kokeita jännittäessään hän menee pihalla koulun tiiliseinän luo ja painaa kätensä seinää vasten. Hänestä tuntui, että tiiliseinä huokui häneen raukeutta, joka rauhoittaa hänet.” Koska me aikuiset emme aina osaa nähdä asioita lasten silmin, on tärkeää kuunnella lapsia koulupihojen suunnittelussa. 

Koulupihoilla voi sattua myös negatiivisen kokemuksen jättäviä tapahtumia, kuten kiusaamista. Tämä täytyy myös ottaa huomioon koulupihan suunnittelussa, jotta kaikki häiriökäyttäytyminen voidaan minimoida. Opetushallituksen sivuilla kerrotaan, että ”Viihtyisä ja monipuolisen toiminnan mahdollistava piha vähentää kiusaamista, ilkivaltaa ja muuta häiriökäyttäytymistä. Suojaisa selkeästi ryhmitelty piha luo arkisessa käytössä turvallisuuden tunnetta ja tukee sosiaalista valvontaa. Rakennukset, piharakenteet tai kasvillisuus eivät saa olla näköesteinä alueen valvonnalle.”

Koulupihan tulisi rohkaista lapsia liikkumaan ja leikkimään. Oleellista on pihan valvottavuus ja leikki- sekä liikuntavälineiden turvallisuus ja esteettömyys. Koulupihat toimivat vapaa-ajalla myös lasten ja nuorten leikki- ja liikunta-alueina, joten on tärkeää, että lapset haluavat tulla pihalle myös koulupäivien ulkopuolella.


Me Carmenialla ymmärrämme koulupihan tärkeyden lapsen kehitykselle. Suunnittelemme pihan aina tämä mielessä. Lue lisää suunnittelupalveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!