Katuman päiväkodin pi­ha­suun­ni­tel­ma 

Katuman päiväkodin piha

Katuman uusi päiväkoti otettiin käyttöön Hämeenlinnassa lokakuussa 2020, suunnittelun alkaessa vuotta aikaisemmin. Projektin Rakennuttajana toimi Hämeenlinnan Kaupunki ja KVR-urakoitsijana Rakennusliike Lapti Oy. Carmenia vastasi piha-alueen suunnittelusta. 

Päiväkodin piha-alueen tulee tukea lasten kehitystä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä, ja siksi sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri seikkoja. Katuman päiväkodin pihasuunnitelman tavoitteena oli luoda toimiva ja monipuolinen piha, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia ja leikkiä luovasti.

Katuman päiväkodin piha

Päiväkodin pihasuunnitelma

Kun Katuman päiväkotirakennus päätettiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi päiväkoti, Carmenia astui kuvaan maisemasuunnittelijana, luoden suunnitelman, joka ei ainoastaan vastaisi tarpeisiin vaan myös tukisi lasten kehitystä ja viihtyvyyttä.

Uusi päiväkotirakennus on 3-ryhmäinen, ja siinä on hoitopaikkoja 68 lapselle. Päiväkodin tontin koko on 5490 m2. Rakennuksen lisäksi piharakennuksena on lämmittämätön varasto, ja jätehuoltoa varten on jätekatos.

Pihasta laadittiin ensin pihasuunnitelmaluonnos, jota sitten muokattiin päiväkodin käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Päämääränä oli kehittää monipuolinen ja toimiva piha, joka mahdollistaa luovan oppimisen ja leikin lapsille.

päiväkodin pihasuunnitelma

Pihalle suunniteltiin erilliset alueet pienille ja isoille lapsille, mutta näitä ei päätetty tässä projektissa erottaa toisistaan aidalla. Sen sijaan pihan keskelle sijoitettiin pelikenttä, joka toimii luontevana erottajana alueiden välillä. Tämä mahdollistaa lasten vapaamman liikkumisen ja yhteisen leikin toistensa kanssa. Isojen ja pienten leikkipihoilta löytyy  ikäryhmille soveltuvat välineet ja toiminnot. Pihan leikkipaikkojen suunnittelussa otettiin huomioon eri-ikäisten lasten tarpeet ja turvallisuus. Leikkivälineiden valinta on keskeinen tekijä tarjotessa sopivaa haastetta lapsille samalla varmistaen heidän turvallisuutensa. Alueen pelikenttä ja piha-alueet tarjoavat hyvän näkyvyyden, jotta lapsia voidaan valvoa ja turvallisuus taata. 

Piha-alueelle suunniteltiin myös maakumpare, jonka päätä voi laskea alas liukumäkeä pitkin. Kumpare on päällystetty hiekkatekonurmella, joka kestää erinomaisesti lasten leikkejä ja kulutusta. Tämä lisää pihan houkuttelevuutta ja tarjoaa lapsille mahdollisuuden fyysiseen leikkiin ja liikuntaan. 

Katuman päiväkoti

Ympäristön huomioiminen: puistoalueet ja puuston säilyttäminen

Päiväkodin piha rajautuu metsäiseen puistoalueeseen, ja suunnittelussa huolehdittiin siitä, että tontin puustoa säilytetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pihalle istutettiin uutta puustoa, mikä tukee ympäristön monimuotoisuutta ja luo viihtyisän ilmapiirin. 

Meille on tärkeää, että jokainen lapsi saa kasvaa terveellisessä ympäristössä ja kokea luonnon läheisyyden. Luonto on antelias lahja, joka rikastuttaa elämäämme enemmän kuin voimme edes kuvitella. Tarjoamalla lapsille mahdollisuuden tutustua luontoon päiväkotipihalla, voimme edistää heidän terveyttään ja oppimistaan. 

Pihan toimintoja rajattiin myös pensasistutuksilla, ja tukevilla istutusten suoja-aidoilla on edistetty kasvien menestymistä päiväkotipihalla. Tämä luo visuaalista monimuotoisuutta ja kannustaa lapsia kiinnostumaan luonnosta ja ympäristöstään yhä enemmän. 

Päiväkodin pihasuunnitelma Katuman päiväkodille on tärkeä askel kohti kehittyvää ja lapsiystävällistä ympäristöä. Carmenia on ylpeä voidessaan tuoda taitonsa ja kokemuksensa tällaiseen projektiin, joka edistää lasten hyvinvointia ja oppimista. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat luotettavaa maisemasuunnittelijaa projektiisi!