Karsikon koulun suunnittelu

Karsikon koulun pihan suunnittelu

Tässä artikkelissa kerromme juuri valmistuneesta projektistamme: Joensuussa sijaitsevasta Karsikon koulusta. Carmenia vastasi Karsikon koulun pihan suunnittelusta. Projekti on aloitettu vuonna 2019. Nyt koulu on juuri valmistunut ja se otetaan käyttöön syysloman jälkeen.

Olemme aikaisemmin julkaisseet artikkelin koulupihan suunnittelusta yleisesti. Artikkelissa kerromme, mitä kaikkea koulun pihan suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Koulun ja koulupihan tulee tukea lapsen kehitystä ja olla turvallinen ja viihtyisä paikka oppia, sekä pitää taukoa oppituntien välillä. Lue lisää koulupihan suunnittelusta yleisesti täällä. 

Karsikon koulun historia ja missio

Joensuun kaupunki kertoo, että Karsikon koulu on perinteikäs joensuulainen koulu. Se on aloittanut toimintansa Pielisensuun kouluna jo vuonna 1892. Koulu on Karsikon kaupunginosan alakouluikäisten lasten lähikoulu.

Koulun oman missiolauseen mukaan koulussa pyritään elämään todeksi ”oppimisen, kehittymisen ja yhdessä tekemisen iloa joka päivä”. Uutta Karsikon koulua suunniteltaessa visioksi on asetettu ”keskittyvä ja kiireetön koulu”.

Havainnekuva koulupihasta
Havainnekuva uudesta Karsikon koulusta. Kohteen arkkitehtisuunnittelun ja havainnekuvan on tehnyt Avario ja Arcadia.

Suunnittelun lähtökohdat

Karsikon koulun ja pihan suunnittelu aloitettiin vuonna 2019. Karsikon koulun yhteydessä toimii myös Karsikon esikoulu. 

Hankkeen myötä kouluun integroitiin lisäksi samassa rakennuksessa toimiva Karsikon alueen kirjasto. Kirjaston tarkoitus on toimia yleisenä kirjastona sekä myös Karsikon asukkaiden “olohuoneena”, jossa on toimintaa asukkaiden ja yhdistysten tapaamis- ja toimintakenttänä. 

Lähtötietoina suunnittelulle oli se, että tontilta oli purettu vanha huonokuntoinen kivikoulu. Sekä se, että tontilla on ollut urheilukenttä. Tämä uudistettiin tekonurmipintaiseksi. 

Lukuja lähtötietona suunnittelulle:

  • Tontin koko: noin 20 000 m²
  • Oppilaiden määrä: noin 486
  • Esikoululaisten määrä: noin 75

Suunnitteluprosessi

Suunnittelu aloitettiin pihan toimintojen ja tilojen sijoittumisen suunnittelulla käsin piirtämällä. Kuten missä tahansa muussakin suunnitteluprosessissa, otimme huomioon käyttäjien toiveet ja suunnitelmia käytiin läpi yhdessä heidän kanssaan.

Diagram

Description automatically generated
Karsikon koulun pihan tilahahmotelma

Koska oppilaiden sisäänkäynnit ovat selkeästi omilla pihan osillaan, suunniteltiin pihan toiminnot niin, että lähellä kunkin luokka-asteen sisäänkäyntiä olisi heille sopivia toimintoja. Esikoululaisten piha suunniteltiin omaksi, rajatuksi kokonaisuudekseen. 

Tilahahmotelman jälkeen pohdittiin pihan leikkitoimintoja ja pihalle tulevaa välineistöä, jotta niiden tarvitsemat turva-alusta-alueet saatiin tietoon ja päästiin sovittamaan niitä pihalle.

Suunnitelmaan suunniteltiin kasvit ja pinnoitteet, muurit ja rajaukset sekä turva-alustat. Suunnitelman lisäksi laadittiin poikkileikkauksia ja vihertyöselostus ohjaamaan toteutusta.

Toteutus ja suunnitteluratkaisut

Seuraavassa kuvia vastavalmistuneesta koulupihasta ja siihen toteutuneista suunnitteluratkaisuista.

Koulun kutsuvan näköisiä sisäänkäyntejä on korostettu betonikiveyksillä ja sisäänkäyntien yhteydessä on betonimuurilla korotetut istutusalueet, joiden reunat toimivat istuskelualueina. Kasvillisuus lisää näkymään kotoisuutta ja tekee alueesta mukavan taukopaikan. 

Koulun pihan suunnittelussa tärkeää on varata tarpeeksi tilaa pyöräpaikoille. Karsikon koulu on alueen lähikoulu, ja monet oppilaat saapuvat kouluun pyörällä. Pyöräpaikkoja sijoitettiin pihalle kolmeen eri kohtaan, jotta ne olisivat hyvin saavutettavissa. Pyöräpaikoista suurin osa on katettuja ja pyörien paikat on rajattu betonikivillä.

Koulun pihaan uudistettiin tekonurmipintainen pelikenttä, jonka ympärillä kulkee juoksuradat. Lisäksi pihalle tehtiin pienempi monipeliareena välituntikäyttöön. Pihan turva-alustat ovat hiekkatekonurmea, johon suunniteltiin värikkäitä kuvioita. Pohjolankadun varren lehmukset säilytettiin, ja kadulle päin piha rajattiin metalliaidalla.

Koska koulussa tietenkin on eri-ikäisiä lapsia, täytyy tämä ottaa suunnittelussa huomioon, jotta kaikille lapsille löytyy omiin taitoihin sopivaa tekemistä. Karsikon koulun leikkivälineet suunniteltiin eri ikäryhmille sopiviksi ja sijoitettiin ryhmiin. Harmonisen ilmapiirin luomiseksi leikkivälineiden värimaailma suunniteltiin oranssin ja punaisen sävyissä. Esikoululaisten pihaa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon pienempien lasten turvallisuus. Esikoululaisille tehtiinkin kokonaan oma, aidalla rajattu piha.

Karsikon koulu valmistui juuri ja odottaa nyt innokkaita oppilaita saapumaan syysloman jälkeen upouuteen kouluunsa. Koulun pihan suunnittelu oli Carmenialle todella mielekäs ja innostava projekti. Meistä on ihanaa suunnitella toimivia, lasten kehitystä tukevia ympäristöjä.

Carmenia tekee pihasuunnittelua koulujen ja päiväkotien pihoille, rakennusliikkeille, taloyhtiöille ja yksityisasiakkaille sekä puistosuunnittelua julkisiin kohteisiin. Mikäli sinulla on ympäristösuunnitteluprojekti, johon kaipaat omistautuneita ympäristösuunnittelijoita, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Lähteet: https://docplayer.fi/185070371-Karsikon-koulu-pohjolankatu-29-uudisrakennus-hankesuunnitelma-karsikon-koulun-tontti.html