Istutusalueen suunnittelu

Istutusalueen suunnittelu

Kevään lähestyessä on mukava alkaa suunnittelemaan pihalle uusia istutusalueita ja vanhojen istutusalueiden kunnostusta. Istutusaluetta suunnitellessa on hyvä huomioida mm. kasvupaikan olosuhteet, pihan tyyli ja se kuinka paljon kasvien hoitoon on valmis käyttämään aikaa. Pensaat vaativat esimerkiksi vähemmän hoitoa kuin perennat.

Istutusalueen suunnittelu lähtee liikkeelle kasvupaikan olosuhteista. Kasvien valinnassa tulee huomioida onko paikka aurinkoinen, puolivarjoinen vai varjoinen ja kuiva, tuore vai kostea sekä maaperän laatu. Oikeanlaisella kasvupaikalla kasvit kasvavat paremmin ja vaativat vähemmän hoitoa kuin epäsopivaan paikkaan istutetut.

Kasvien sijoittelussa on hyvä miettiä mistä suunnasta ja kuinka kaukaa aluetta katsellaan. Kaukaa katseltavassa istutusryhmässä voi käyttää korkeampia kasveja ja suurempia määriä samaa kasvia kuin lähelle sijoitetussa ryhmässä, tällöin kasvit näkyvät kauemmas ja ryhmän ilme on rauhallisempi. Korkeammat kasvit kannattaa sijoittaa istutusryhmän taka-alalle ja matalammat eteen. Läheltä katseltavassa istutusryhmässä suunnittelu voi olla pienipiirteisempää ja sommittelu monipuolisempaa. Kasvien lisäksi istutusalueelle voi sijoittaa elementtejä, kuten luonnonkiviä tai vesiaiheen.

Istutusalueen rajaus nurmikosta helpottaa hoitoa, kun nurmikko ei pääse levimään istutusten sekaan. Rajauksen voi tehdä yksinkertaisimmillaan esimerkiksi kanttaamalla. Muita vaihtoehtoja ovat nurmikon pinnan tasoon asennettu betonikivirivi tai reunakivi, joiden päältä ruohonleikkauskin onnistuu kätevästi. Rajatun istutusalueen yleisilme on rajaamatonta siistimpi ja antaa alueelle ryhdikkyyttä.

Pensasalueilla maanpinnan voi kattaa esimerkiksi 5-7cm vahvuisella kerroksella kuorikatetta, mikä vähentää rikkaruohojen kasvua istutusalueella. Lisäksi katekerros auttaa ylläpitämään maan kosteutta, mikä helpottaa istutusten hoitoa kuivina kausina.

Piha kannattaa toki suunnitella kokonaisuutena, mutta varsinkin vanhaa pihaa saa kivasti uudistettua jo yhdellä uudella istutusalueella tai vanhan istutusalueen kunnostamisella. Vinkkejä pihasuunnitteluun voi näin keväällä löytää puutarhaohjelmista ja -lehdistä sekä tietysti meiltä alan ammattilaisilta.