Hu­le­ve­si­rat­kai­sut ker­ros­ta­lo­koh­teis­sa

Hulevesiratkaisut kerrostalokohteissa

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevesi voi olla ongelmallista esimerkiksi kerrostalopihoilla. Hulevettä syntyy sateen tai lumen sulamisen seurauksena rakennetussa ympäristössä.

Hulevesiongelmat kerrostalopihoilla

Hulevesiongelmia pihoilla voivat aiheuttaa:

  • Vettä läpäisemättömät pinnat
  • Muurit
  • Reunakivet

Hulevesiongelmia kerrostalopihoilla aiheuttavat vettä läpäisemättömät pinnat, kuten asfaltti, katot ja tiiviit kiveykset. Ongelmallisia rakenteita hulevesien kannalta ovat myös muurit sekä reunakivet, jotka estävät veden pääsyn sadevesiviemäröintiin, kasvillisuusalueille tai nurmikolle.

Ylimääräinen imeytymätön vesi kulkeutuu, kunnes löytää paikan, johon imeytyä tai lammikoitua. Rankkasateilla vesimäärä voi kasvaa piankin suureksi.

Hulevesipainanne

Miksi hulevedet ovat ongelma?

Haitta-aineet hulevesien mukana kulkeutuvat kauas, mikäli pääsevät sellaisenaan ympäröivään vesistöön. Hulevesien epäpuhtaudet ovat ympäristölle ja ihmisille haitaksi. On tutkittu, että hulevedet ovat yksi mikromuovin lähde.

Rankkasateilla sadevesiviemärien kapasiteetti ei enää riitä turvaamaan vesien hallintaa, jonka vuoksi pihat ja kadut alkavat tulvia. Tulviva vesi voi tuhota omaisuutta ja haitata liikennettä sekä aiheuttaa terveysuhkan.

Ratkaisuja hulevesiongelmiin

Ratkaisuja hulevesiongelmiin kuitenkin onneksi löytyy monia. Kerrostalopihoille voidaan tuoda hulevesiä imeyttäviä, viivyttäviä ja suodattavia ratkaisuja, kuten esimerkiksi:

  • Hulevesi- ja biosuodatuspainanne (keräys, imeytys, viivytys ja suodatus)
  • Viherkatot (imeytys, viivytys)
  • Maanalaiset hulevesikasetit yms. rakenteet (viivytys)
  • Läpäisevät päällysteet (läpäisevät kiveykset ja läpäisevät asfaltti- ja betonipinnat)
  • Kasvillisuusalueet, puut ja nurmikkopinnat

Ratkaisujen on tarkoitus hidastaa veden virtaamaa ja puhdistaa vettä. Paras lopputulos saadaan, kun yhdistetään erilaisia ratkaisuja keskenään. Näiden lisäksi tulee ottaa huomioon, että lumen läjitys tulee järjestää sellaisille alueille, ettei se estä veden virtausta hulevesirakenteisiin.

Ekologisinta on, jos hulevesiä voidaan käsitellä (puhdistaa) ja hyödyntää tontilla esimerkiksi kastelussa. Hyvin rakennettu hulevesiallas toimii kauniina vesiaiheena. Luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen on muutenkin ekoteko, jolla voidaan parhaimmillaan vaikuttaa hulevesien laatuun ja ympäristön monimuotoisuuteen sekä suojella ympäristöä haitta-ainekuormitukselta. Parhaimmillaan korttelista toiseen johtava viherkäytävä vihreyttää kauniisti koko kaupunkirakennetta ja luo puistomaisen asuinalueen sekä elinympäristöjä kaupungin eläimille.

Miksi hulevesien käsittelyyn kannattaa panostaa juuri kerrostalokohteissa?

Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tällaisia sään ääri-ilmiöitä ovat muun muassa voimakkaat kesämyrskyt rankkasateineen, talviaikaiset rankkasateet ja voimakkaat lumimyrskyt.

Kerrostalokorttelit ovat usein tiiviisti rakennettuja, joten siellä tulee huolehtia veden käsittelystä ja ohjaamisesta myös rankkasateen aikana. Kaupungit ovat myös perinteisesti hyvin tiiviisti rakennettuja ja täynnä läpäisemättömiä pintoja. Hulevesien ennalta ehkäisevä hallinta onkin tärkeää juuri tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla.

Uudiskohteita rakennettaessa on jo ohjeistus ja määräykset, jotka ohjaavat hulevesiratkaisujen suunnitteluun. Hulevesiratkaisuja kannattaa pohtia myös jo rakennetuilla pihoilla. Tällä hetkellä moni meidänkin työlistallamme olevista pihasaneerauskohteista ottaa kantaa hulevesien käsittelyyn.

Tarvitsetko apua kerrostalokohteen hulevesiratkaisuihin? Me autamme mielellämme, ota siis meihin yhteyttä!

Lähteitä:

Haapalainen, J., Valtanen, M., Suvanto, S. & Honkamaa-Eskola, M. (2019). Oulun kaupunki, Hulevesien hallinnan suunnitteluohje. Ramboll.

Helsingin kaupungin kaupunkitilaohje, hulevesien hallintarakenteet

Kirjokivi, T. (2018). Biohiilisuodatin hulevesien käsittelyssä, Case Espoo Otsolahti. AMK Opinnäytetyö. Lahti.

Luhtaniemi, S. (2020). Luontoperustaisten hulevesiratkaisujen toteutusprosessi ja sen kehittäminen Tampereen kaupungilla. AMK Opinnäytetyö. Lepaa.

Loukkaanhuhta, U. (2018). Hulevesien merkitys, työpaja-aineisto. LUMO. Helsinki.

Suomen kuntaliitto (2012). Hulevesiopas. Helsinki.