Hortonomi, puutarhuri, floristi – mitä kukin tekee?

Viheralalla on paljon erilaisia ammattinimikkeitä ja niiden eroja toisistaan voi olla vaikea erottaa. Tässä joitain pääkohtia koulutuksien eroista, työelämässä tietenkin karttuu jokaiselle osaamista omien työtehtävien ja jatkokoulutuksen mukaan. 

Maisemasuunnitteluun suuntautunut hortonomi (AMK) on opiskellut neljä vuotta ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelua, sisältäen opintoja niin viherrakentamisesta kuin viheralueiden hoidostakin. Pääpaino opiskelussa on kuitenkin suunnittelukursseissa, joilla suunnitellaan erilaisia kohteita. Suunnitelmien tarkkuus vaihtelee luonnoksista työselostukset sisältäviin toteutussuunnitelmiin. Koulutuksessa on perehdytty muun muassa puiden, pensaiden, perennojen ja ryhmäkasvien kasvupaikkavaatimuksiin ja ulkonäköön. Unohtamatta ympäristörakentamisen muita materiaaleja, kuten betonikiviä, puupinnoitteita ja vesiaiheita. 

Puutarhuri on suorittanut toisen asteen ammattitutkinnon, jossa viheralaan suuntautuneilla opiskelijoilla on koulutuksen keskeisessä asemassa kasvien tuntemus ja hoito, päällystemateriaalien rakentamis- ja ylläpitotaito sekä suunnitelmien lukutaito. Puutarhureiden koulutukseen ei sisälly juurikaan suunnittelukursseja. Floristit ovat kukkasidontaan tai vihersisustukseen erikoistuneita puutarhureita. 

Suunnittelijoita verrattaessa kannattaa kiinnittää huomiota suunnittelijan koulutukseen ja kokemukseen. Otsikkoon viitaten voidaan sanoa että hortonomit suunnittelevat pihoja ja floristit sitovat kukkia.