Green Care edistää ihmisten hy­vin­voin­tia ja elä­män­laa­tua

Green Care

Green Care tarkoittaa luontoavusteista ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua parantavaa ammatillista toimintaa, joka liittyy luontoon ja maaseutuympäristöön.

Green Care Finland ry:n tavoitteena on tuoda esille kaikkien ihmisten oikeudet luontoon, liikuntaan ja yhteisölliseen kokemukseen. Me Carmenialla emme tarjoa varsinaisia Green Care palveluita, mutta suuri osa toiminnastamme perustuu samoihin periaatteisiin ja ympäristön arvostukseen. 

Miten Green Care käytännössä toimii?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jota harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammatillisesti.  Sen tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care -periaatteita voidaan noudattaa esimerkiksi vammaisten ja ikäihmisten hoivakodeissa sekä päiväkodeissa. 

Vesiaihe hoivakodin pihalla
Vesiaihe hoivakodin pihalla

Toiminta sijoittuu yleensä luontoon tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda myös kaupunki- tai laitosympäristöön tarvittaessa. Erilaisiin menetelmiin, riippuen ammattialasta, käytetään esimerkiksi ratsastusterapiaa, sosiaalista ja terapeuttista puutarhatoimintaa, maatilojen kuntouttavaa toimintaa sekä ekopsykologian menetelmiä. Hyvinvointi lisääntyy muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. 

Suomalainen luonto mahdollistaa monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan virkistymiseen, elpymiseen ja voimaantumiseen. Monipuolisiin luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea muun muassa työssäkäyvien jaksamista, suojata mielenterveyden ongelmilta tai auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on positiivisia kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa.

Luonnon hyvinvointivaikutukset ihmiseen 

Maisema-arkkitehtuurin professori Ulrika K. Stigsdotterin mukaan luonnonympäristöt vaikuttavat terveyteen kolmella tavalla; rohkaisemalla fyysiseen aktiivisuuteen, rohkaisemalla sosiaaliseen kontaktiin ja mahdollistamalla psykologisen ja fyysisen palautumisen. 

Kööpenhaminan pohjoispuolelle on suunniteltu terapiapuutarha Nacadia, jossa on esitetty mm. nelitasoinen taulukko siitä, kuinka eritasoisista mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset tarvitsevat erilaista ympäristöä toipuakseen. Vaikeimmassa vaiheessa ihmisen voimavarat eivät riitä kohtaamaan toisia ihmisiä, tässä vaiheessa luontoympäristön merkitys on suurin. Pikkuhiljaa voimavarojen karttuessa voidaan ottaa myös kontaktia muihin ihmisiin ja silloin ympäristö voi olla rakennetumpaakin. 

Luonto elvyttää ihmistä. Esimerkiksi metsässä oleskelu vähentää tutkitusti masennusta ja parantaa keskittymiskykyä. Metsässä ihmisen mieli kohenee jo viidessä minuutissa ja kymmenen minuutin jälkeen syke tasautuu ja verenpaine laskee ja stressi muuttuu palautumiseksi.

Green Care maisemasuunnittelijan näkökulmasta 

Carmenialta Meeri osallistui Green Care -koulutukseen, puhtaasta halusta edistää luonnon roolia Carmenian suunnitteluhankkeissa. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat mielestämme kiistattomat ja hyvällä ympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa kaikkien ihmisten hyvinvointiin. Vihersuunnittelun ammattilaisina meidän tehtävämme on tuoda rakennettuun ympäristöön luonnon elementtejä, jotta mahdollisimman moni voisi kokea luonnon elvyttävän voiman. Suunnittelullamme mahdollistamme Green Care-periaatteiden toteuttamisen ja se on samalla myös KESY-toimintamallin mukaista suunnittelua. KESY:n periaatteista kerroimme aikaisemmassa postauksessamme. Meeri suoritti keväällä 2022 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian järjestämän Green Care-kurssin. 

Maisemasuunnittelijalla on myös suuri rooli Green Care -periaatteiden edistämisessä. Esimerkiksi erilaiset viher- ja vesiympäristöt asuinalueiden läheisyydessä mahdollistavat hengähdyspaikan myös arjen keskellä, jos ei ole mahdollista päästä metsään. Sairaalaympäristössä on sen sijaan todettu, että potilaat parantuvat nopeammin, jos voivat katsella ikkunastaan puita. Työpaikan ikkunasta näkyvä luonto suojaa sen sijaan tutkitusti työstressin negatiiviselta vaikutukselta ja aikomukselta lopettaa työt. 

Hoivakoti Pakaasi

Myös lasten keskittyminen paranee, jos he näkevät ikkunastaan luontoa tai viettävät aikaa metsässä. Esimerkiksi metsässä puron äänen kuuntelu auttaa lapsia pysähtymään hetkeen ja rauhoittumaan. Puron solinaa voidaan tuoda myös rakennettuihin pihoihin vesiaiheiden muodossa. Päiväkodissa joko pihalla tai lähimetsässä luonnon bakteerien kanssa yhteydessä olevilla lapsilla on myös todettu vähemmän allergioita. 

Japanissa tehdyssä viiden vuoden seurantatutkimuksessa huomattiin viheralueiden positiivinen vaikutus ikääntyvien pitkäikäisyyteen. Mahdollistamalla ikäihmisten ulkoilu mahdollistetaan se, että heidän toimintakykynsä säilyy pidempään. Ulkoilu voi tapahtua lähipuistossa tai hoivakodin pihalla. 

Ulkoilun ja luonnon mahdollistaminen kaikille on todella tärkeää. Haluamme Carmenialla olla mukana luomassa parempaa ympäristöä ihmisille. 

Lähteet: