Es­teet­tö­myys pi­ha­suun­nit­te­lus­sa

Maisemasuunnittelijan tehtävänkuvaan kuuluu laaja kirjo erilaisia tehtäviä, jotka kattavat suunnitteluprosessin eri vaiheet aina maisemainventoinnista monialaiseen yhteistyöhön muiden alojen suunnittelijoiden kanssa, tarkastuksiin ja valvontaan sekä oman osaamisen ylläpitämiseen. Suunnitelmaa laatiessa tulee ottaa huomioon useita eri seikkoja, kuten piha-alueen toimivuus eri käyttäjäryhmille. Yksi tärkeä asia on piha-alueen esteettömyys, joka antaa mahdollisuuden kaikkien käyttäjien omatoimisuuteen eri piha-alueilla, kuten päiväkodeissa ja hoivakodeissa. 

Esteetön piha-alue

Ennen ja jälkeen

Miten esteettömyys tulee ottaa huomioon maisemasuunnittelussa?

Esteettömyys on tärkeä osa maisemasuunnittelua, jossa otetaan huomioon liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyys. 

Ympäristön tulee olla kaikille käyttäjille mahdollisimman saavutettava ja käytettävä. huomioida erilaiset käyttäjäryhmät, kuten liikuntarajoitteiset henkilöt, vanhukset, lapset ja perheet, ja pyrkiä poistamaan esteitä liikkumiselle. Esteettömyys tulee huomioida nykyisin kaikessa uudis- ja täydennysrakentamisessa, sillä rakentamista ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslain määräys esteettömästä rakentamisesta. 

Esteettömyys on tärkeä osa maisemasuunnittelua, sillä se mahdollistaa kaikkien käyttäjäryhmien tasa-arvoisen pääsyn ja käytön ympäristöön. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa kaikki voivat liikkua ja toimia mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti. Esimerkiksi hyvän päiväkodin pihan tulee innostaa lapsia liikkumaan, tukea oppimista ja kehitystä, olla turvallinen, viihtyisä ja esteetön. Esteettömyys onkin erityisen tärkeää suunniteltaessa päiväkotien, koulujen ja palvelukotien pihoja, joissa lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden tarpeet tulee huomioida.

Esteettömyys ja pihasuunnitelman kulmakivet

Maisemasuunnitelmaan kuuluu pihan toimintojen järkevä sijoittelu, huoltoliikenteen ja kevyen liikenteen huomioiminen, turvallinen liikkuminen, sekä tasaiset ja helposti havaittavat kulkuväylät. Piha-alueen on oltava toimiva kaikissa tilanteissa, ja siksi kunnossapidon tarpeet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Tärkeää kulkuväylien suunnittelussa on myös hyvä valaistus, ohjaavat päällysteet  sekä oikein mitoitetut luiskat lepotasoilla ja käsijohteilla varustettuna. Kulkuväylät tulee suunnitella niin, ettei kompastus-, putoamis- tai liukastumisvaaraa voi syntyä ja niiden tulee olla sekä tasaiset ja kovapintaiset. Kulkuväylän ja sisäänkäynnin hahmottamisessa apuna voidaan hyödyntää myös valo- ja ääniohjausta. Esteettömän sisäänkäynnin suunnittelussa voi käyttää esimerkiksi helposti havaittavia ja huomiovärisiä seiniä, katosta sekä istumapaikkojen sijoitusta lähelle sisäänkäyntiä. Liikuntaesteisten parkkipaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen ja sisäänkäynnin tulee olla helppokulkuinen.

esteetön sisäänkäynti

Kulkuväylien ulkopuolelle sijoitetaan ulkokalusteet ja leikkivälineet, samoin kuin pihoilla yleisesti sijaitsevat rakennelmat, kuten roskakatokset, grillikatokset, istutukset ja vesialtaat.  Oleskelu- ja leikkialue suunnitellaan turvalliseksi, sisältäen varjopaikkoja ja selkeitä osioita pihan eri toiminnoille. Myös istutukset ja kasvillisuus voivat olla esteettömyyden kannalta merkittäviä, sillä ne voivat vaikuttaa esimerkiksi näkyvyyteen ja helpottaa paikan hahmottamista. Kasvillisuuteen valitaan myrkyttömiä ja piikittömiä kasveja sekä vältetään allergisoivia kasveja. Aisteja herättävä piha tukee hyvinvointia, voi herättää muistoja ja rauhoittaa. Esimerkiksi sairaalaympäristössä on todettu, että potilaat paranevat nopeammin, jos voivat katsella ikkunastaan puita. Pihasuunnitelmassa tuleekin miettiä myös hyvinvointia tukevia aktiviteetteja, kuten hyötyviljelyä, yleistä oleskelua tai puutarhanhoitoa niin, että se onnistuu esteettömästi. 

Esteettömyys on tärkeä osa maisemasuunnittelua, sillä se mahdollistaa kaikkien ihmisten esteettömän liikkumisen ja osallistumisen. Suunnittelijoiden on otettava huomioon kaikki esteettömyyden eri osa-alueet ja varmistettava, että kaikki suunnittelun kulmakivet toteutuvat suunnittelussa ja rakentamisessa. Huolellinen suunnittelu varmistaa esteettömyyden myös talviaikaan ja mahdollistaa esteettömän liikkumisen kaikissa olosuhteissa.

Etsitkö ammattitaitoista ja ketterää maisemasuunnittelijaa, joka ymmärtää loppukäyttäjän toiveet ja tarpeet? Ota rohkeasti yhteyttä ja luodaan yhdessä esteetön, toimiva ja hyvinvointia tukeva piha-alue!